Σύμβουλος Καθηγητής

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του σύμβουλου καθηγητή. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο.
Ο Σύμβουλος Καθηγητής επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ως ελάχιστη κοινή προσέγγιση των φοιτητών μας, το Τμήμα ζητάει από τους Συμβούλους Καθηγητές να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

  • Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος, δυσκολίες, τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, εργαστήρια, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ. που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να περάσει το μάθημα.
  • Περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής και συζήτηση με τον φοιτητή για τα προσωπικά ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος.
  • Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
  • Επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).
  • Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).
  • Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

 

Στο αρχείο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ μπορείτε να βρείτε τις αναθέσεις συμβούλων καθηγητών σε φοιτητές, και από εκεί μπορεί ο κάθε φοιτητής να πληροφορηθεί ποιος σύμβουλος καθηγητής του έχει ανατεθεί. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Επιπρόσθετα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να αναζητήσουν δωρεάν υποστήριξη για προσωπικά θέματα, πέραν των σπουδών, στη Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (wecare.uop.gr).

Προσφατα αρθρα

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dit/components/com_content/models/articles.php on line 497 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dit/modules/mod_articles_latest/helper.php on line 95
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dit/modules/mod_articles_latest/tmpl/default.php on line 13