Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Κατάλογος μαθημάτων οδηγού σπουδών

Τίτλος μαθήματος Εξάμ. ECTS Ώρες εβδ. διδασκαλίας Κατεύθυνση
Θεωρία Εργ. Φροντ. Πληρ/κης Τηλ/νιών
Ασφάλεια συστημάτων 5 5 3 - 1 ΒΚ-Π -
Μεταγλωττιστές Ι 5 5 2 2 - ΒΚ-Π -
Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή 6 5 2 - 2 ΒΚ-Π -
Ανάκτηση και εξόρυξη πληροφοριών 7 5 3 2 - ΒΚ-Π -
Τεχνολογία λογισμικού 7 5 4 - - ΒΚ-Π -
Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες Ι 5 5 3 - 1 - ΒΚ-Τ
Δίκτυα επικοινωνιών II 5 5 3 1 - - ΒΚ-Τ
Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες 5 5 3 - - - ΒΚ-Τ
Ψηφιακές επικοινωνίες 5 5 3 2 1 - ΒΚ-Τ
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος 6 5 3 2 - - ΒΚ-Τ
Προγραμματισμός συστήματος 5 5 4 - - ΕΚ-Π -
Αρχιτεκτονική υπολογιστών II 6 5 4 - - ΕΚ-Π -
Γραφικά υπολογιστών 6 5 3 1 - ΕΚ-Π -
Πολιτισμική πληροφορική  6 5 3 - - ΕΚ-Π -
Προηγμένα θέματα προγραμματισμού 6 5 3 1 - ΕΚ-Π -
Σημασιολογικός ιστός 6 5 4 - - ΕΚ-Π -
Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα 6 5 4 - - ΕΚ-Π -
Διαχείριση μεγάλων δεδομένων 7 5 3 - 2 ΕΚ-Π -
Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας 7 5 3 1 - ΕΚ-Π -
Κρυπτογραφία 7 5 3 - 1 ΕΚ-Π -
Μεταγλωττιστές ΙΙ 7 5 2 2 - ΕΚ-Π -
Παράλληλοι αλγόριθμοι 7 5 4 - - ΕΚ-Π -
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων 7 5 4 - - ΕΚ-Π -
Τεχνητή νοημοσύνη 7 5 4 - - ΕΚ-Π -
Υπολογιστική γεωμετρία 7 5 4 - - ΕΚ-Π -
Ειδικά θέματα αλγορίθμων 8 5 4 - - ΕΚ-Π -
Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων 8 5 3 1 - ΕΚ-Π -
Λογική για υπολογιστές 8 5 4 - - ΕΚ-Π -
Προηγμένες διεπαφές - Εικονική πραγματικότητα 8 5 2 2 - ΕΚ-Π -
Τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης 8 5 3 1 - ΕΚ-Π -
Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα 5 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Αριθμητική ανάλυση 6 5 3 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες ΙΙ 6 5 3 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Επεξεργασία εικόνας: αρχές, αλγόριθμοι και εφαρμογές 6 5 2 2 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων 6 5 3 1 1 ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Συστήματα λήψης αποφάσεων 6 5 4 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Σχεδίαση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου 6 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Επεξεργασία σημάτων πολυμέσων 7 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Θεωρία και εφαρμογές στην επεξεργασία ομιλίας 7 5 2 2 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Μαθηματική μοντελοποίηση και πολύπλοκα δίκτυα 7 5 4 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 7 5 4 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Στοχαστικά μοντέλα δικτύων και ανάλυση απόδοσης 7 5 3 - 1 ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων 7 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων σε FPGA 7 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Δίκτυα αισθητήρων 8 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Ομαδική εργασία σε έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 8 5 4 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων 8 5 3 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Προχωρημένα θέματα θεωρίας κωδίκων 8 5 4 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Συνδυαστική βελτιστοποίηση 8 5 3 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας 8 5 2 1 - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Τεχνικές προσομοίωσης δικτύων επικοινωνιών 8 5 4 - - ΕΚ-Π ΕΚ-Τ
Μετρήσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα 5 5 3 1 - - ΕΚ-Τ
Ασύρματες ζεύξεις 6 5 3 1 - - ΕΚ-Τ
Κεραίες 6 5 3 1 - - ΕΚ-Τ
Οπτοηλεκτρονική 6 5 3 - 1 - ΕΚ-Τ
Τηλεφωνικά δίκτυα 6 5 4 - - - ΕΚ-Τ
Δορυφορικές επικοινωνίες 7 5 3 2 - - ΕΚ-Τ
Μικροκύματα και κυματοδηγοί 7 5 4 - - - ΕΚ-Τ
Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες 7 5 4 - - - ΕΚ-Τ
Προηγμένα θέματα ψηφιακών επικοινωνιών 7 5 3 - - - ΕΚ-Τ
Συστήματα οπτικών επικοινωνιών 7 5 3 - - - ΕΚ-Τ
Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού 8 5 3 - - - ΕΚ-Τ
Εισαγωγή στα ραντάρ 8 5 4 - - - ΕΚ-Τ
Εφαρμογές συστημάτων και δικτύων οπτικών ινών 8 5 - 3 1 - ΕΚ-Τ
Προσαρμοστική επεξεργασία σήματος 8 5 3 2 - - ΕΚ-Τ
Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 8 5 2 2 - - ΕΚ-Τ
Στοχαστική επεξεργασία σήματος και εφαρμογές 8 5 3 2 - - ΕΚ-Τ
Σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών 8 5 3 - - - ΕΚ-Τ