Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Ως μελλοντικοί επιστήμονες, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα πρέπει να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, να διαθέτουν αναλυτικό και συγκροτημένο τρόπο σκέψης, και συχνά να μπορούν να συνδυάζουν τεχνικές και μεθοδολογίες από διάφορα επιστημονικά πεδία. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχουν σχεδιάσει το Πρόγραμμα Σπουδών με γνώμονα την απουσία του αυστηρού διαχωρισμού μεταξύ θεωρίας και πράξης, και θα σας καθοδηγήσουν ώστε να εκπληρώσετε τους ανωτέρω στόχους.

 

Tο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας της ΑΔΙΠ και τις αρχές διασφάλισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι διαθέσιμη εδώ και η τελική αναφορά της πιστοποίησης του ΠΠΣ είναι διαθέσιμη εδώ. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης του ΠΠΣ ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, από 18 Ιαν 2019 έως 17 Ιαν 2023. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ποιότητας, μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Τμήματος.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διαρκούν τέσσερα έτη - ισοδύναμα οκτώ εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε

Τα μαθήματα κορμού είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για να μπορέσει να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο στις επιστήμες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τα εξειδικευμένα μαθήματα που προσφέρονται στον οδηγό σπουδών. Στα μαθήματα κορμού ανήκει και η πτυχιακή εργασία, η οποία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο 7ο και 8ο εξάμηνο.

Τα μαθήματα επιλογής προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις στις δύο κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να εξειδικευτεί ο φοιτητής του Τμήματος, την κατεύθυνση Πληροφορικής και την κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών. Τα μαθήματα κατευθύνσεων διακρίνονται με τη σειρά τους σε βασικά κατεύθυνσης, τα οποία πραγματεύονται αντικείμενα που θεωρούνται κύρια στις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές, και σε επιλογής κατεύθυνσης, τα οποία πραγματεύονται άλλα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Τα ελεύθερα μαθήματα είναι μαθήματα γενικότερης παιδείας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νομικά και διοικητικά θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικό επιχειρείν, μαθήματα ειδικών επιστημών και παιδαγωγικά.

Πλήρες κείμενο του οδηγού σπουδών.

Για τους φοιτητές που κατά το έτος εισαγωγής τους ίσχυε διαφορετικός οδηγός σπουδών, υπάρχει ο οδηγός μεταβατικών διατάξεων.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Σημείωση: στη σελίδα Παλαιοί οδηγοί σπουδών υπάρχουν πληροφορίες σε σχέση με προγράμματα σπουδών παλαιοτέρων ετών, τα οποία ίσχυαν στα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.