Ανακοίνωση για τελετή Ορκωμοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Προγράμματος Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας θα πρέπει να καταθέσουν στην αντίστοιχη γραμματεία τους αίτηση συμμετοχής στην Ορκωμοσία (επισυνάπτεται).

Η  αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία

έως  24 Μαΐου 2024.

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάκτορες του τμήματος οι αιτήσεις θα αποσταλούν στο e-mail: dit-secr@uop.gr

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο e-mail της αντίστοιχης Γραμματείας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω ορκωμοσία έχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες καταθέσουν αίτηση περάτωσης σπουδών έως και την 17η Μαΐου 2024 και να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές δανειζόμενου υλικού προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της τελετής της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

(Η ανακοίνωση και η αίτηση διαθέσιμη σε μορφή pdf και doc)