Ανακοίνωση για τελετή Ορκωμοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του τμήματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων).

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή, θα πρέπει να καταθέσουν στην αντίστοιχη γραμματεία αίτηση συμμετοχής στην Ορκωμοσία (επισυνάπτεται).

Η  αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία

έως  12 Μαΐου 2023

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάκτορες του τμήματος στο e-mail: dit-secr@uop.gr

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο e-mail της αντίστοιχης Γραμματείας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω ορκωμοσία έχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες καταθέσουν αίτηση περάτωσης σπουδών έως και την 5η Μαΐου 2023 και να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές δανειζόμενου υλικού προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της τελετής της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

(Η ανακοίνωση και η αίτηση διαθέσιμη σε μορφή pdf και doc)