Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 16:23

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα οποία απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):

Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχει στα εξής διατμηματικά και διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: