Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας από τη 2η Ημέρα Καριέρας στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Α/Α Εταιρεία Θέση εργασίας Περιγραφή θέσης εργασίας
1 ManPower Tech Academies link
2 ΟΤΕ Jobs in Greece link
3 Space Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων link
4 Startup Greece Administrative Assistant link
5 Startup Greece EU Junior Project Manager link
6 Startup Greece Software Developer link
7 Startup Greece More positions link
8 Founderhood Software Developer link
9 Founderhood Innovation Manager link
10 Founderhood Business Analyst link
11 eShare Python Engineer link
12 eShare Data Engineer - BI link
13 eShare Frontend Engineer link
14 eShare UX Designer link
15 eShare Frontend Developer link
16 eShare DevOps Engineer link
17 eShare QA Analyst link
18 SingularLogic Junior Support Engineers link
19 SingularLogic Junior Power Platform Developer link
20 SingularLogic Junior Software Developer link
21 SingularLogic Junior Field Services Engineer link
22 SingularLogic Junior Τεχνικός Εκτυπωτών / Φωτοαντιγραφικών link
23 Interamerican Software Engineer (insurance and corporate systems) link
24 Interamerican Software Engineer (enterprise applications and data integration) link
25 Interamerican Channel Applications link
26 Incelligent Data Scientist / AI Developer link
27 Incelligent React Developer link
28 Incelligent Big Data Engineer link
29 WINGS R&D Engineer (AI) link
30 WINGS Research Engineer (Partial work abroad) link
31 WINGS Data Scientist (Computer Vision) link
32 WINGS Front End Developer (React/ Angular) link
33 WINGS Backend Developer link
34 WINGS Hardware/ Embedded Software Engineer link
35 WINGS Robotics Engineer link
36 WINGS Robotics Engineer link
37 WINGS AR-VR/ Unity 3D Developer link
38 WINGS Android Developer link
39 WINGS IT/ Networks Engineer link
40 WINGS Testing Engineer link
41 WINGS CRM Specialist link
42 WINGS Presales Specialist (Technical) link

Θέσεις Εργασίας 

Α/Α Εταιρεία Θέση εργασίας Περιγραφή θέσης εργασίας Ημ/νία Καταχώρησης
1 Maritime Technology Innovative Solutions System Support Engineer System Support Engineer - MTIS 02-12-2022

 

Θέσεις Εργασίας από την Ημέρα Καριέρας στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Α/Α Εταιρεία Θέση εργασίας Περιγραφή θέσης εργασίας
1 Youth Entrepreneurship Club Administrative Assistant Administrative Assistant Position - YEC.pdf
2 Youth Entrepreneurship Club EU Project Manager intern EU Project Manager intern-job-description - YEC.pdf
3 Youth Entrepreneurship Club Junior Software Developer Junior Software Developer _ Front-end.pdf
4 NET COMPANY-INTRASOFT IT Consultants https://smrtr.io/8FH2W
5 NET COMPANY-INTRASOFT Junior IT Consultants https://smrtr.io/8Dbnv
6 NET COMPANY-INTRASOFT Junior SW Engineers https://jobs.smartrecruiters.com/NetcompanyIntrasoft/743999815692822-call-for-talents-junior-sw-engineers
7 NET COMPANY-INTRASOFT Junior IT Business Analysts https://smrtr.io/8p9NY
8 NET COMPANY-INTRASOFT Junior Frontend Developers https://smrtr.io/8vMbZ
9 NET COMPANY-INTRASOFT Junior Software Engineers in Test https://smrtr.io/8n_zX
10 Founderhood Junior Software Developer Junior Software Developer - FH.pdf
11 Founderhood Administrative Assistant Administrative Assistant Position - FH.pdf
12 Accenture Junior Software Engineer in Athens https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=R00006560_en&title=Junior+Software+Engineer+in+Athens
13 Accenture Angular Developer in Athens https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=R00046572_en&title=Angular+Developer+in+Athens
14 Accenture Cobol Developer ( All levels) https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=R00074876_en&title=Cobol+Developer+(+All+levels)
15 Accenture Junior .NET Developer in Athens https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=R00068016_en&title=Junior+.NET+Developer+in+Athens
16 Accenture General Career Portal https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobsearch?jk=&sb=1&pg=1&vw=0&is_rj=0
17 Wings ICT Solutions Front-end Engineer (React/ Angular) Front-end Engineer (React/ Angular)
18 Wings ICT Solutions Senior Software Engineer Senior Software Engineer
19 Wings ICT Solutions Software Engineer Software Engineer
20 Wings ICT Solutions Telecommunication-Wireless-Networks R&D Engineer Telecommunication-Wireless-Networks R&D Engineer
21 Wings ICT Solutions Product Manager - Health Product Manager - Health
22 Wings ICT Solutions Product Manager - Digital Government Product Manager - Digital Government
23 Wings ICT Solutions Android Developer Android Developer
24 Wings ICT Solutions Blockchain Developer Blockchain Developer
25 Incelligent Big Data Engineer Big Data Engineer
26 Incelligent Machine Learning Engineer/ Data Scientist Machine Learning Engineer/ Data Scientist
27 Incelligent Senior Software Engineer/ Developer Senior Software Engineer/ Developer
28 Incelligent Frontend Engineer Frontend Engineer
29 Uni Systems Junior Network Engineer https://bit.ly/3oc7BfZ
30 Uni Systems Junior Penetration Tester https://bit.ly/37eyZFW
31 Uni Systems Junior Security Engineer https://bit.ly/3M5CZr0
32 Uni Systems Field Service Engineer https://bit.ly/3MchHrP
33 Uni Systems Junior Back End Developer https://bit.ly/34o3gg8
34 Uni Systems ΗelpDesk Agent https://bit.ly/3jWwWcc
35 Uni Systems Junior Java Developer https://bit.ly/3xNyxsK
36 Uni Systems Junior .NET Web Developer https://bit.ly/3uYxTaj
37 Uni Systems Junior DevOps Engineer https://bit.ly/3JZAXaf
38 Cyberstream Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού (Junior Software Engineer) Junior Software Engineer
39 Oracle Junior Analytics Consultant Junior Analytics Consultant
40 Oracle Junior IT Security Consultant Junior IT Security Consultant
41 Oracle Technical Consultant Technical Consultant
42 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών Frontend Developer Frontend Developer
43 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
Cyber Security Analyst Cyber Security Analyst
44 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
Backend Developer Backend Developer
45 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
Software Engineer Software Engineer
46 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
Πρακτική Άσκηση Πρακτική Άσκηση
47 Symbiolabs Front-end developer Front-end developer
48 Symbiolabs Back-end developer Back-end developer
49 Symbiolabs Data Scientist Data Scientist
50 Symbiolabs Student Interns Student Interns
51 INTERAMERICAN Junior Software Engineer Junior Software Engineer
52 INTERAMERICAN Software Engineer Software Engineer
53 INTERAMERICAN Junior Business & Systems Analyst Junior Business & Systems Analyst
54 INTERAMERICAN Data Analyst Data Analyst
55 INTERAMERICAN Data Engineer Data Engineer
56 INTERAMERICAN Junior technology infrastructure specialist Junior technology infrastructure specialist
57 eShare DevOps Engineer DevOps Engineer
58 eShare QA Analyst QA Analyst