Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά), υποτροφίες, καθώς και ανακοινώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη υπολογιστών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.
To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

 1. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
 2. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
 3. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.
 4. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο και ορισθεί με απόφαση της Συνέλευσης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν. 4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2021, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης
https://apply-comp.uop.gr/

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δίδονται από τη γραμματέα του Π.Μ.Σ. κα. Αφροδίτη Τσαφαρά, τηλ. 2710372169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση έχουν ως εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται online).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή βαθμό πτυχίου ή ακριβή Μ.Ο.).
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
 6. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι θα εισάγουν τα στοιχεία των ατόμων που θα τους παράσχουν τις συστατικές επιστολές, και το Π.Μ.Σ. θα επικοινωνήσει κατόπιν μαζί τους για την αποστολή της συστατικής επιστολής).
 8. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/«σκαναρισμένα») κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://cs-msc.uop.gr/. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προβλέπεται να διδαχθούν τα εξής μαθήματα:

 1. Χειμερινό εξάμηνο: Αρχιτεκτονική λογισμικού, Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Γραμμικός και μη γραμμικός προγραμματισμός, Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο, Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας, Θέματα πληροφοριακών συστημάτων, Τεχνικές προσομοίωσης διακριτών συστημάτων.
 2. Εαρινό εξάμηνο: Ανάπτυξη Εφαρμογών κινητών τερματικών, Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ευφυείς πόλεις, Θέματα Διαχείρισης Δεδομένων και Γνώσης, Οπτικοποίηση δεδομένων.

Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών την 18-06-2021, περιπτώσεις φοιτητών/ φοιτητριών που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους, μπορούν με απόφαση Προέδρου ή και Συνέλευσης να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης) υποβάλλοντας υποχρεωτικά τη σχετική έντυπη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή του κάθε μαθήματος, πάντα με ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τα ανωτέρω, είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στο γραμματειακό σύστημα του Τμήματος φοίτησης.

Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους και επιθυμούν να υποβάλλουν χειρόγραφα υπογεγραμμένη Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης, θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

1.     Ο φοιτητής θα υπογράφει χειρόγραφα την Δήλωση Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή και θα την στέλνει με email στην Γραμματεία για να ελεγχθεί εάν τα μαθήματα, στα οποία προτίθεται να εξεταστεί ο φοιτητής, έχουν δηλωθεί στο σύστημα της γραμματείας

2.     Μετά τον επιτυχή έλεγχο, η Γραμματεία θα στέλνει email στους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία δήλωσε συμμετοχή ο φοιτητής, για να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις

3.     Η διαδικασία συνίσταται να πραγματοποιείται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες,
Σας ενημερώνουμε  ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21, παρατείνεται  μέχρι και την Πέμπτη  17.6.2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21 , είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και στους διδάσκοντες στη διεύθυνση: https://gdpr-form.uop.gr

Δήλωση συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-21

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες,

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/22.05.2021 (Β' 2141) και 60243/Ζ1/27.5.2021(Β' 2245) Υπουργικές Αποφάσεις, η εξεταστική περίοδος του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου διεξάγεται εξ αποστάσεως ή δια ζώσης ανάλογα με σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος.

Η εξέταση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης  προϋποθέτει  την εξασφάλιση του αδιάβλητου και την αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων είναι στη διεύθυνση: https://gdpr-form.uop.gr

Περίοδος υποβολής δηλώσεων από Δευτέρα 07-06-2021 έως και Κυριακή 13-06-2021.

Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Ειδικότερα:

1.Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://di.uop.gr/odigies-symplirosis-tis-dilosis-symmetoxis-stin-eks-apostaseos-eksetasi

2. Περισσότερες οδηγίες για τη διαδικασία των εξετάσεων εαρινού  εξαμήνου με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα: https://di.uop.gr/diktyo-yp/eksetaseis-apo-apostasi

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ. εξ. και επαν. εξετ. Σεπτ. 2020-21

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-21

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21.

(Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020-21 διαθέσιμο σε μορφή PDF)

 

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020-21

Ανακοινώθηκε η 2η έκδοση του προγράμματος των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για το ακαδ. έτος 2020-21 (περιέχει αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων του κ. Σταυδά).

(Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου διαθέσιμο σε μορφή PDF)

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων (εαρινό εξάμηνο 2020-21)

Αγαπητοί φοιτητές,

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος συγκέντρωσε τις αναφορές των διδασκόντων του Τμήματος που αφορούσαν και τις αξιολογήσεις των φοιτητών στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2019-20 και του χειμερινού εξαμήνου 2020-21. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις παρά την χαμηλή συμμετοχή (μικρότερη του 5%), οι διδάσκοντες πρότειναν στις αναφορές τους ενέργειες για αλλαγές σε 22 μαθήματα σε διάφορα θέματα όπως:

 • Χρήση περισσότερων ασκήσεων
 • Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων
 • Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης σε μαθήματα προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εξέτασης χωρίς όμως να επιβαρύνονται υπερβολικά οι φοιτητές (ειδικά στο ψυχολογικό κομμάτι)
 • Παροχή μεγαλύτερης πληροφορίας στο βαθμολογικό βάρος του κάθε θέματος/υπο-ερωτήματος, και της κάθε ενότητας στις εργασίες
 • Ενημέρωση των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 ξεκίνησε ήδη από 24/05/2021 και θα διαρκέσει έως και 06/06/2021 (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Για να μπορέσουν οι διδάσκοντες στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 2020-21 να σχεδιάσουν αλλαγές στα μαθήματά τους και να τα βελτιώσουν, είναι απαραίτητο να υπάρξει μαζική συμμετοχή σας στις αξιολογήσεις, για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, καθώς και για πετυχημένες πρακτικές.

Σας παρακαλούμε συνεπώς να συμμετέχετε στις τρέχουσες αξιολογήσεις του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, ώστε όλοι μαζί, διδάσκοντες και φοιτητές να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την ποιότητα των σπουδών του Τμήματός μας.

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί-ες φοιτητές-τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί από 24/05/2021 έως και 06/06/2021.

Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/index.php/modip-papel-prj/new-course-eval

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/eval-stats Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος τα Τμήματα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες επεξεργάζονται τις αξιολογήσεις των φοιτητών (ιδιαίτερα τα γραπτά σχόλια με τα θετικά και τα αρνητικά στην διδασκαλία των μαθημάτων) και σχεδιάζουν αλλαγές στα μαθήματά τους λαμβάνοντας υπόψιν και τα σχόλια αυτά. Μόνο όμως αν υπάρχει μαζική συμμετοχή στις αξιολογήσεις μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν καθώς και για πετυχημένες πρακτικές. Η συμμετοχή στις αξιολογήσεις του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 ήταν μικρότερη του 5% και τόσο μικρό ποσοστό δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο.

Σας προτρέπουμε να συμμετέχετε μαζικά στην αξιολόγηση των μαθημάτων και να μετατρέψουμε την διαδικασία αυτή σε ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ συνεχίζεται και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, φοιτητές του Τμήματός μας (τουλάχιστον 3ου έτους) μπορούν να εργαστούν για διάστημα 3 μηνών σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο φορέα.

Μια εισαγωγική παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαρτίου, ώρα 14:00, μέσω Google Meet (https://meet.google.com/cbx-pehy-orn -- πρόσβαση από τον ιδρυματικό λογαριασμό σας @go.uop.gr).


Ο τμηματικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Νίκος Πλατής

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021
 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου
 3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
 4. Κατ΄εξαίρεση εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων - Οδηγός διαδικασιών
 5. Διαδικτυακές Εξετάσεις και Ακαδημαϊκή Δεοντολογία
 6. Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή
 7. Εξ αναβολής εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες"
 8. Αλλαγή ημερομηνίας Εξέτασης στο μάθημα Λογική Σχεδίαση
 9. Παράταση δηλώσεων συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21
 10. Δήλωση συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21
 11. Πρόσκληση και Πρόγραμμα Τελετής Ορκωμοσίας (15/1/21)
 12. Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-21
 13. Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία του Τμηματος
 14. Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
 15. Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
 16. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ X. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021
 17. ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ X. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021
 18. Προκήρυξη διαγωνισμού κληροδοτημάτων
 19. Ανακοίνωση εκδήλωσης υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2020-21
 20. Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου
 21. Χρηματικά Βραβεία Εστίας Ναυτικών
 22. Ενημέρωση Φοιτητών - Ιδρυματικός Λογαριασμός και Λογαριασμός email
 23. Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-21
 24. Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου

Υποκατηγορίες

 • Ανακοινώσεις υποτροφιών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με υποτροφίες, κληροδοτήματα, και άλλα προγράμματα, όπως το Erasmus.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  8
 • Ανακοινώσεις προπτυχιακών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  113
 • Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  2
 • Ανακοινώσεις διδακτορικών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν υποψήφιους διδάκτορες και τη φοιτητική κοινότητα σχετικά με θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  6

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Κ.Α. 81499) με κωδικό MIS 5053865, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: ΩΚ14469Β7Δ-11Η).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη σε PDF)

Υπόδειγμα Αίτησης (διαθέσιμο σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη σε docx)

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 - 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη σε PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αίτηση (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση -1 (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση -2 (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση -3 (διαθέσιμη σε docx)

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-22

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13, Άρθρο 3, (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13) καθώς και την από 9 Ιουνίου 2021 απόφαση της 21ης συνέλευσης του τμήματος οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος για το ακ. έτος 2021-22 θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου 2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (243) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ήτοι εικοσιεννέα (29) θέσεις.

Το πρόγραμμα τον εξετάσεων θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος dit.uop.gr/el.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710372293 και 2710372297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dit-secr AT uop.gr 

Εκ της γραμματείας του τμήματος

 

Ύλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • ΕπαναληπτικοίΒρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016 (Γ' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων (ακ. έτος 2020-21)

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του ακ. έτους 2020-21, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 26-05-21 στην αίθουσα Ι4 από 9:00 έως 13:15, προσήλθαν οι υποψήφιοι με τις παρακάτω αιτήσεις:

1.    Α.Π. 199/11-11-2020
2.    Α.Π. 204/11-11-2020
3.    Α.Π. 197/11-11-2020

Η βαθμολογία των υποψηφίων στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν, σύμφωνα με την από 19 Μαΐου 2021 Προκήρυξη περί κατατακτηρίων εξετάσεων που ανακοινώθηκε από το τμήμα μας, καθώς και η συνολική τους βαθμολογία στα τρία μαθήματα, έχει ως εξής (τα αποτελέσματα δίνονται με φθίνουσα σειρά της συνολικής βαθμολογίας):

Αριθμός πρωτ. Αίτησης Διακριτά μαθηματικά Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες Σύνολο
199/11-11-2020 12 13 18 43
204/11-11-2020 13 13 14 40
197/11-11-2020 10 10 10 30

Κάθε ένας από τους εξετασθέντες συγκέντρωσε:
•    30 ή περισσότερες μονάδες στο σύνολο των μαθημάτων
•    10 ή περισσότερες μονάδες στο κάθε ένα από τα μαθήματα
συνεπώς όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.

Επιπλέον, ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης υπολείπεται του αριθμού που αντιστοιχεί στο 12% των εισακτέων στο Τμήμα, κατά συνέπεια δύναται να εισαχθεί στο Τμήμα το σύνολο των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων εισηγείται την εγγραφή στα μητρώα φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και των τριών υποψηφίων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1.    Βασιλάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2.    Καλόξυλος Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
3.    Κολοκοτρώνης Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
4.    Λέπουρας Γεώργιος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
5.    Μπλιώνας Σπυρίδων, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
6.    Τσελίκας Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
7.    Τρυφωνόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7859/26.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Εκ της γραμματείας

(ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Σας γνωστοποιούμε ότι ακολουθώντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β’ 1818/29-04-2021), οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 26-05-21 στην αίθουσα Ι4 του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(οδός Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • 9:00 -10:15: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες,
 • 10:30-11:45: Προγραμματισμός Ι,
 • 12:00-13:15: Διακριτά μαθηματικά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου:

 • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • H είσοδος στις εξετάσεις θα επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και επιπλέον η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtestή PCRtest) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί (Παράρτημα 8, της εν λόγω ΚΥΑ). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα Α.Ε.Ι. όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

Υπόδειγμα βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε μορφή PDF.

Εκ της γραμματείας

(ανακοίνωση σε μορφή PDF)

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενισχυτική διδασκαλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σε μορφή pdf)

Αίτηση (σε μορφή docx)

Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή docx)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573).

(έγγραφο διαθέσιμο σε μορφή pdf)

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη υπολογιστών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πεμ, 01 Ιουλ 2021, 12:12

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το...
Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή

Τρι, 22 Ιουν 2021, 09:09

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών την 18-06-2021,...
Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική

Τρι, 15 Ιουν 2021, 10:35

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες, Σας ενημερώνουμε  ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην...
Δήλωση συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-21

Παρ, 04 Ιουν 2021, 11:11

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες, Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/22.05.2021 (Β' 2141) και...
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ. εξ. και επαν. εξετ. Σεπτ. 2020-21

Τρι, 01 Ιουν 2021, 10:30

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-21 Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής...
Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων (εαρινό εξάμηνο 2020-21)

Πεμ, 27 Μαϊ 2021, 09:09

Αγαπητοί φοιτητές, Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος συγκέντρωσε τις αναφορές των διδασκόντων...
Ανακοίνωση για την αξιολόγηση μαθημάτων

Δευ, 24 Μαϊ 2021, 12:44

Αγαπητοί-ες φοιτητές-τριες, Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των...
Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Σαβ, 27 Φεβ 2021, 00:59

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ συνεχίζεται και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Στο πλαίσιο...