Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ. εξ. και επαν. εξετ. Σεπτ. 2020-21

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-21

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-21.

(Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020-21 διαθέσιμο σε μορφή PDF)

 

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020-21

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για το ακαδ. έτος 2020-21.

(Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου διαθέσιμο σε μορφή PDF)

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων (ακ. έτος 2020-21)

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του ακ. έτους 2020-21, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 26-05-21 στην αίθουσα Ι4 από 9:00 έως 13:15, προσήλθαν οι υποψήφιοι με τις παρακάτω αιτήσεις:

1.    Α.Π. 199/11-11-2020
2.    Α.Π. 204/11-11-2020
3.    Α.Π. 197/11-11-2020

Η βαθμολογία των υποψηφίων στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν, σύμφωνα με την από 19 Μαΐου 2021 Προκήρυξη περί κατατακτηρίων εξετάσεων που ανακοινώθηκε από το τμήμα μας, καθώς και η συνολική τους βαθμολογία στα τρία μαθήματα, έχει ως εξής (τα αποτελέσματα δίνονται με φθίνουσα σειρά της συνολικής βαθμολογίας):

Αριθμός πρωτ. Αίτησης Διακριτά μαθηματικά Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες Σύνολο
199/11-11-2020 12 13 18 43
204/11-11-2020 13 13 14 40
197/11-11-2020 10 10 10 30

Κάθε ένας από τους εξετασθέντες συγκέντρωσε:
•    30 ή περισσότερες μονάδες στο σύνολο των μαθημάτων
•    10 ή περισσότερες μονάδες στο κάθε ένα από τα μαθήματα
συνεπώς όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.

Επιπλέον, ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης υπολείπεται του αριθμού που αντιστοιχεί στο 12% των εισακτέων στο Τμήμα, κατά συνέπεια δύναται να εισαχθεί στο Τμήμα το σύνολο των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων εισηγείται την εγγραφή στα μητρώα φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και των τριών υποψηφίων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1.    Βασιλάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2.    Καλόξυλος Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
3.    Κολοκοτρώνης Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
4.    Λέπουρας Γεώργιος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
5.    Μπλιώνας Σπυρίδων, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
6.    Τσελίκας Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
7.    Τρυφωνόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7859/26.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Εκ της γραμματείας

(ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Σας γνωστοποιούμε ότι ακολουθώντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β’ 1818/29-04-2021), οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 26-05-21 στην αίθουσα Ι4 του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(οδός Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • 9:00 -10:15: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες,
 • 10:30-11:45: Προγραμματισμός Ι,
 • 12:00-13:15: Διακριτά μαθηματικά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου:

 • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • H είσοδος στις εξετάσεις θα επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και επιπλέον η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtestή PCRtest) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί (Παράρτημα 8, της εν λόγω ΚΥΑ). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα Α.Ε.Ι. όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

Υπόδειγμα βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε μορφή PDF.

Εκ της γραμματείας

(ανακοίνωση σε μορφή PDF)

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενισχυτική διδασκαλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σε μορφή pdf)

Αίτηση (σε μορφή docx)

Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή docx)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573).

(έγγραφο διαθέσιμο σε μορφή pdf)

Προκήρυξη Bραβείου Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού για Eξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία

Το IΔPYMA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ προκηρύσσει, για τριακοστή πρώτη φορά φέτος, το Bραβείο Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού για Eξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία. Tο βραβείο είναι ετήσιο εις μνήμην του Bασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Kρήτης και μελών του ITE, που δολοφονήθηκαν το βράδυ της 27ης Nοεμβρίου 1990 στο Hράκλειο, τη στιγμή που επιτελούσαν από κοινού το διδακτικό λειτούργημα.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η έννοια αυτή δεν εξαντλείται μόνο στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς δρόμους στον φοιτητή, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην έρευνα, τον καθιστούν δε κοινωνό του επιστημονικού ήθους και της ανιδιοτελούς αναζήτησης της αλήθειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

1. Eπιλόγιμοι για το βραβείο μπορούν να είναι μέλη ΔEΠ των ελληνικών AEI, ειδικοί επιστήμονες και άλλο διδακτικό προσωπικό, μέλη ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο, καθώς και όσοι είχαν στο παρελθόν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ., ομότιμοι καθηγητές). Tο βραβείο, ωστόσο, απονέμεται μόνο σε ζώντες.
2. Oι υποψήφιοι προτείνονται από πρόσωπο ή πρόσωπα (π.χ., διδάσκοντες ή διδασκομένους) που έχουν γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. Oι προτάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και ενυπόγραφες, θεωρούνται εμπιστευτικές και μπορούν να επανεξετάζονται, μαζί με νεότερες, σε επόμενα έτη. Επικοινωνία των προτεινομένων με τη Γραμματεία ή με τα μέλη της Επιτροπής του Βραβείου δεν ενθαρρύνεται.
3. Tο βραβείο έχει, κατ’ αρχάς, τριετή θεματικό κύκλο, Θετικές Επιστήμες, Eπιστήμες του Aνθρώπου και Tεχνών και Bιοϊατρικές Επιστήμες. Για το 2021, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον θεματικό κύκλο των Θετικών Επιστημών.
4. Tο βραβείο απονέμεται από Eπιτροπή Aκαδημαϊκών Δασκάλων και Επιστημόνων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημών. Tα μέλη της Eπιτροπής γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο.
5. H Eπιτροπή, συλλέγοντας ενδεχομένως και πρόσθετα στοιχεία, αξιολογεί τις προτάσεις.
6. H απονομή του βραβείου γίνεται την ή περί την 27η Nοεμβρίου, ημερομηνία της δολοφονίας του Στέφανου Πνευματικού και του Bασίλη Ξανθόπουλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Oι προτάσεις για το 2020 πρέπει να ταχυδρομηθούν έως 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στη διεύθυνση: Γραφείο Προέδρου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ν. Πλαστήρα 100, Τ.Θ. 1385, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν απαραιτήτως ΚΑΙ ηλεκτρονικά στο ακόλουθο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Διαφορετικά η πρόταση δεν θα θεωρείται έγκυρη. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν το κείμενο της προκήρυξης και πληροφορίες από την Γραμματεία του Βραβείου στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., στο τηλέφωνο 2810391509 και στον ιστότοπο: www.forth.gr.

(Προκήρυξη διαθέσιμη σε μορφή pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενισχυτική διδασκαλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε μορφή pdf)

Αίτηση (σε μορφή docx)

Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή docx)

Έγκριση οριστικού πίνακα επιτυχόντων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1129/22.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας Εαρ. Εξ. 2020-2021

Έγκριση οριστικού πίνακα επιτυχόντων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1129/22.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80509) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063844 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 9Ι7Λ469Β7Δ-ΟΕΛ)

(αρχείο διαθέσιμο σε μορφή pdf)

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή

Τρι, 22 Ιουν 2021, 09:09

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών την 18-06-2021,...
Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική

Τρι, 15 Ιουν 2021, 10:35

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες, Σας ενημερώνουμε  ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην...
Δήλωση συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2020-21

Παρ, 04 Ιουν 2021, 11:11

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες, Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/22.05.2021 (Β' 2141) και...
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ. εξ. και επαν. εξετ. Σεπτ. 2020-21

Τρι, 01 Ιουν 2021, 10:30

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-21 Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής...
Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων (εαρινό εξάμηνο 2020-21)

Πεμ, 27 Μαϊ 2021, 09:09

Αγαπητοί φοιτητές, Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος συγκέντρωσε τις αναφορές των διδασκόντων...
Ανακοίνωση για την αξιολόγηση μαθημάτων

Δευ, 24 Μαϊ 2021, 12:44

Αγαπητοί-ες φοιτητές-τριες, Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των...
Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Σαβ, 27 Φεβ 2021, 00:59

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ συνεχίζεται και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Στο πλαίσιο...
ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Πεμ, 25 Φεβ 2021, 09:00

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021   Η γραμματεία του Τμήματος...