Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου ΕΔΙΠ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 10:32

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας

(Έγγραφο σε μορφή pdf)