Διοικητικό προσωπικό

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 15:08
Κυριαζή Παναγιώτα

Θέση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού

Τηλ: 2710 372292 E-mail: giotak
Fax: 2710 372290 Γραφείο:
Νεκίδου Αγγελική

Θέση: Υπάλληλος Γραμματείας - Φοιτητικά Θέματα

Τηλ: 2710 372297 E-mail: anenekidou
Fax: 2710 372290 Γραφείο:
Ταλαγάνης Νικόλαος

Θέση: Γραμματεία Τμήματος

Τηλ: 2710 372293 E-mail: ntalagan
Fax: 2710 372290 Γραφείο:
Τσαφαρά Αφροδίτη

Θέση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού

Τηλ: 2710 372299 E-mail: atsafara
Fax: 2710 372290 Γραφείο: Ι-12α

Σημείωση: Τα γραφεία βρίσκονται στο κτίριο της Σχολής, σχεδιάγραμμα του οποίου μπορείτε να βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας στο ισόγειο. Επίσης, όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι στο uop.gr.