Οδηγός διαδικασιών τμήματος

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 01:05

Ο οδηγός διαδικασιών του Τμήματος περιέχει συγκεντρωμένες χρηστικές πληροφορίες για πολλά από τα ζητήματα, εκτός του προγράμματος σπουδών, που απασχολούν τους φοιτητές κατά τη φοίτησή τους.

Ο oδηγός διαδικασιών σε μορφή pdf.

Τα κείμενα που περιέχονται στον οδηγό διαδικασιών συνοψίζουν κανονισμούς και αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου καθώς και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, και θα ενημερώνονται κάθε φορά που κάποια από τις πηγές αυτές αλλάζει. Τα περιεχόμενα του οδηγού διαδικασιών είναι τα ακόλουθα:

Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Διοικητικές Διαδικασίες

Κανονισμός Εξετάσεων