Διδακτορικό δίπλωμα

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 00:29

Tο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στο πεδίο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Παρέχονται οι παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

Σημειώνεται ότι στο Τμήμα αυτή τη στιγμή υπηρετούν περίπου τριάντα υποψήφιοι διδάκτορες.

 Κριτήρια Εισαγωγής και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Στο Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Τμήματος ή κάτοχοι άλλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να κατατίθενται οποιαδήποτε περίοδο του ακαδημαϊκού έτους.

 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ (Μάρτιος ’21).

 Ιδρυματικό Αποθετήριο - Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου

Το έγγραφο Άδειας Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου πρέπει να συμπληρώνεται απ΄όσους ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ένα (1) αντίγραφο που απευθύνεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο διδάκτωρ που έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καταθέτει πέρα από το έγγραφο με τον τίτλο "Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου" και ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής στη γραμματεία του τμήματος με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.

 Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2710 372293 ή 2710 372297, e-mail: msc-tst@uop.gr ή cstpms-secr@uop.gr) ή στο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος στην ερευνητική περιοχή του οποίου ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε.