Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά), υποτροφίες, καθώς και ανακοινώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών» και «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, στις 11.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στη θέση Σέχι.

Από τη Γραμματεία

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Υποτροφίες ΙΚΥ - πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Υποτροφίες ΙΚΥ (πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Υποβολή Αιτήσεων Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας προς τη Γραμματεία του Τμήματος από 25 Απριλίου έως 31 Μαϊου 2017.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο/η φοιτητής/τρια να του/της απομένουν το πολύ δέκα (10) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

Ο κατάλογος προτεινόμενων θεμάτων πτυχιακών εργασιών βρίσκεται στον σύνδεσμο https://goo.gl/D0itZ5

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως.
 • Με ταχυδρομική αποστολή (απλό ταχυδρομείο ή courier), στη διεύθυνση:

 

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου (πρώην Καραϊσκάκη)

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω fax και email.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications»

Δεύτερος Κύκλος: Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2019

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσκαλούν εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» (ΦΕΚ 1614/8-6-2016) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στον επιστημονικό τομέα του Διαστήματος, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τομέας μεγάλου ενδιαφέροντος με πολλές εφαρμογές σε διαφορετικά πεδία, όπως ενδεικτικά τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, υγεία, άμυνα, κλίμα, αγροτικές καλλιέργειες, δασοκομία, διαχείριση κινδύνων, παρακολούθηση καταστροφών και διαχείριση φυσικών πόρων.

Τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2017.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Τα μαθήματα του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη.

Τα μαθήματα του Προγράμματος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση http://space.uop.gr/

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

Να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.

Σημειώνεται επίσης ότι μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2017. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

1. γενικός βαθμός πτυχίου σε συνδυασμό με τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών

2. βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο αριθμό των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε ο φοιτητής

3. επίδοση σε διπλωματική εργασία η οποία θα πρέπει να έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος σε μορφή υλικού ή λογισμικού

4. ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου ιδιαίτερα αν τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά και συνέδρια και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα συμπληρωματικά κριτήρια:

1. κατοχή διδακτορικού ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενα συναφή με το Πρόγραμμα

2. επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το Πρόγραμμα.

Στο τελικό στάδιο επιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη οι πρώτοι σε σειρά κατάταξης που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Προγράμματος, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το Πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή επιλογής που θα συγκροτηθεί από την Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποψηφίου για το Πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://space.uop.gr/aquisition_form

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Μαϊου 2017.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης θα κληθούν να

καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών κατά τη συνέντευξη.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να καταθέσουν την τελική τους βαθμολογία κατά την εγγραφή τους στο πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος. Η εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ δεν θα οριστικοποιείται πριν από την προσκόμιση του πτυχίου ή του πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών.

Επιπλέον οι υποψήφιοι κατά το στάδιο της συνέντευξης θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι αναλαμβάνουν το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/-τριών περιγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://space.uop.gr/

Οι φοιτητές/-τριών θα καταβάλουν δίδακτρα ύψους 4.000 ευρώ σε τέσσερεις δόσεις των 1000 ευρώ κατά την έναρξη των τεσσάρων εξαμήνων του Προγράμματος. Θα εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα σε ειδικές περιπτώσεις με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια και μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα με βάση τις επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: http://space.uop.gr/

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 22100 Τρίπολη) υπόψη Γραμματείας Προγράμματος “Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science Technologies and Applications”, τηλ. 2710372169/2710230000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθ. Κωνσταντίνος Μασσέλος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε μορφή PDF)

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ./εξ. 2016-17

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17. 

(Πρόγραμμα Εξεταστικής διαθέσιμο σε μορφή PDF)

Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Μάρτιος 2017)

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών καθημερινά, από Δευτέρα 13 Μαρτίου έως Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών θα χορηγηθεί από τη γραμματεία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων. Όσοι ανακηρυχθούν πτυχιούχοι θα ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία.

 

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία :

 

1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (http://dit.uop.gr/images/docs/bsc/dit-transitions-guide.pdf)

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3. Συμπληρωμένο τον πίνακα αντιστοιχιών μαθημάτων που αντιστοιχεί στο Τμήμα και έτος εισαγωγής τους (http://dit.uop.gr/images/docs/bsc/dit-transitions-guide.pdf)

 

Όσον αφορά στη συμπλήρωση του πίνακα αντιστοιχιών μαθημάτων, στη στήλη με τίτλο «Επιλογή» θα αναγράψετε το μάθημα που έχετε επιλέξει βάσει του οδηγού σπουδών που ακολουθείτε, η οποία απαίτηση εμφαίνεται στην πρώτη στήλη του πίνακα (Μάθημα ΤΕΤΥ ή Μάθημα ΤΕΤΤ, ανάλογα με το τμήμα εισαγωγής σας). Στη στήλη με τίτλο «Εξετ. περίοδος» θα αναγράψετε την εξεταστική περίοδο στην οποία επιτύχατε στο μάθημα.

 

Εάν έχετε περάσει περισσότερα μαθήματα από τον αριθμό που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών που ακολουθείτε για τη λήψη πτυχίου, πρέπει να δηλώσετε ποια από αυτά δεν επιθυμείτε να ληφθούν υπ’ όψιν στον υπολογισμό του βαθμό πτυχίου.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως.
 • Μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
 • Με ταχυδρομική αποστολή απλό ταχυδρομείο ή courier), στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου

Τρίπολη Τ.Κ. 22100

 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω fax και email.

 

Από τη Γραμματεία

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2710 372162, 2710 372164 και 2710 372167

 

(Ανακοίνωση σε μορφή pdf)

 

 

 

Δηλώσεις μαθημάτων ε/εξ. 2016-17

ΈΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2016-2017

Η γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανακοινώνει ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 6 Μαρτίου έως Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-secretary.uop.gr/unistudent/.
Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών και πραγματοποιείται ΜΟΝΟ κατά τις παραπάνω ημερομηνίες. Τέλος, σημειώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων πρέπει να συμφωνούν με τις δηλώσεις συγγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στον ΕΥΔΟΞΟ.


Από τη Γραμματεία του ΤμήματοςΤεχνικές Διευκρινίσεις για την Υποβολή της Δήλωσης

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στη διεύθυνση https://e-secretary.uop.gr/unistudent/ και είναι διαφορετική από την εγγραφή στο e-class. Η δήλωση καταχωρείται επιτυχώς ΜΟΝΟ εφόσον πατήσετε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση δεν καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα και θεωρείται άκυρη. Σημειωτέον, καμία εκπρόθεσμη δήλωση δε γίνεται δεκτή από το σύστημα. Όποιος/α φοιτητής/τρια δε δηλώσει μαθήματα μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, δε μπορεί στη συνέχεια να εξεταστεί και να κατοχυρώσει βαθμολογία για το αντίστοιχο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ούτε επίσης να προμηθευτεί δωρεάν συγγράμματα.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσής μαθημάτων, θα λάβετε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημα, στο οποίο θα αναγράφονται τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα θα παραδοθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας κατά μέγιστο μία ώρα μετά την υποβολή της δήλωσης. Παρακαλείστε να αποθηκεύσετε και να μη διαγράψετε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δε λάβετε το σχετικό μήνυμα και αφού ελέγξετε το φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος για περεταίρω ενέργειες και οδηγίες.


(Ανακοίνωση διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών χ/εξ. 2016-17

Ανακοινώθηκε η λίστα με τις αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2015-16.

(Λίστα αναθέσεων πτυχιακών εργασιών - διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου
 2. Δηλώσεις μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής χειμ. εξ. 2016-17
 3. Εμβόλιμη Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017
 4. Πρόγραμμα εξεταστικής χ/εξ. 2016-17
 5. Ατομικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή
 6. Υποβολή Αιτήσεων Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας
 7. Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χ/εξ. 2016-17
 8. Διακοπή παρεχόμενης Σίτισης λόγω διακοπών Χριστουγέννων
 9. Παράταση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση των ειδικών κατηγοριών
 10. Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2016-2017 - Κατάθεση δικαιολογητικών
 11. Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 12. Εκδήλωση για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας (Επιμελητήριο Αρκαδίας)
 13. Ανακοίνωση για τις εκλογές εκπροσώπου υποψηφίων διδακτόρων
 14. Παράταση σίτισης νεοεισερχόμενων φοιτητών
 15. Παραλαβή Kωδικών και Ταυτοποίηση των Εγγεγραμμένων Φοιτητών
 16. Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου
 17. Έναρξη Μαθημάτων (χειμ. εξ. 2016-17)
 18. Καταχώρηση ΑΜΚΑ
 19. Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για έκδοση βεβαιώσεων περάτωσης σπουδών
 20. Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής (Σεπτ. 2015-16)
 21. Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση για το ακαδ. έτος 2016-17
 22. Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ. εξ. 2015-16
 23. Τελετή Ορκωμοσίας 2016
 24. Δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής εαρ. εξ. 2015-16

Υποκατηγορίες

 • Ανακοινώσεις υποτροφιών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με υποτροφίες, κληροδοτήματα, και άλλα προγράμματα, όπως το Erasmus.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  7
 • Ανακοινώσεις προπτυχιακών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  40
 • Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
 • Ανακοινώσεις διδακτορικών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν υποψήφιους διδάκτορες και τη φοιτητική κοινότητα σχετικά με θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  5

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016:

 • Προγραμματισμός Ι:  10:00-11:30 (αίθουσα συνεδριάσεων)
 • Διακριτά Μαθηματικά: 12:00-13:30 (αίθουσα συνεδριάσεων)
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες: 14:00-15:30 (αίθουσα συνεδριάσεων)
Έναρξη διανομής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017. 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Έφυγε πρόωρα από κοντά μας ο φοιτητής Θοδωρής Μοσχοβίτης

thodoris mosxovitisΤο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πενθεί την πρόωρη και απρόσμενη απώλεια του φοιτητή Θοδωρή Μοσχοβίτη.

Ο Θοδωρής ήταν ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, δραστήριος και καλός φοιτητής, γνωστός και αγαπητός σε όλους μας. Το Τμήμα εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή Μοσχοβίτη.

Θα λείψει σε όλους μας.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης

Μεταξύ 1 και 2 Νοεμβρίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη θα διεξαχθεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΑΣΥΤΟΔ' 2016). Βασικό θέμα του συνεδρίου είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, και περιλαμβάνει πολυάριθμες επιμέρους θεματολογίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως e-Health, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση, Οι ΤΠΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και GIS στη Δημόσια Διοίκηση και Υγεία. 

To προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

To τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη. Για την εγγραφή σας στο συνέδριο, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα εγγραφών. Σημειώστε ότι για τα φροντιστήρια που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης :«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» ME ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5001417

(Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων

Η Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην από 15 Ιουνίου 2016 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψιν

 1. το ισχύον νομικό πλαίσιο
 2. την απόφαση της απο 26.05.2016 Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Α.Π. 721/27.05.2016), δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος, λόγω της λήξης της θητείας του υπηρετούντος στις 31.08.2016

Διαπίστωσε

 1. Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η μόνη νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση υποψηφιότητας με αριθμό πρωτοκόλλου 746/9‐6‐16 και η συνημμένη σε αυτή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι αυτή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημητρίου Βλάχου.
 2. Ότι η ως άνω υποψηφιότητα πληροί τις προϋποθέσεις των ισχυουσών διατάξεων για την υποβολή υποψηφιότητας, και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου κώλυμα εκλογιμότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αποφασίζει

Την ανακήρυξη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημητρίου Βλάχου ως υποψηφίου Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις επικείμενες εκλογές της 29ης Ιουνίου 2016.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί με ευθύνη της Γραμματείας του οικείου Τμήματος στον ιστότοπο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

Γεωργία Αθανασιάδου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Χρήστος Τρυφωνόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Πρόγραμμα CISCO «Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας»: Δελτίο τύπου

Η Cisco ολοκλήρωσε σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Κύπρου

Με τίτλο «Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας», πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 διαλέξεις σε τρία Πανεπιστήμια της Ελλάδος και ένα της Κύπρου.

Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2016

Η Cisco ολοκλήρωσε πρόσφατα σειρά διαλέξεων σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικών ΗΥ, των Πανεπιστημίων Κρήτης, Πελοποννήσου, Πάτρας και Κύπρου. Σκοπός των διαλέξεων ήταν η επαφή των μελλοντικών στελεχών Πληροφορικής με την αγορά εργασίας, τις αρχιτεκτονικές και τις λύσεις που ήδη υλοποιούνται στην αγορά, καθώς και η γνωριμίας τους με έμπειρα στελέχη του χώρου.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 16 τεχνικές διαλέξεις σχετικές με Αρχιτεκτονικές Ασφάλειας, Κέντρα Δεδομένων (Datacenters), Υπηρεσίες Συνεργατικότητας και Βασικές Αρχές Δικτύωσης καθώς και 8 ενημερωτικές διαλέξεις για προγράμματα απασχόλησης και εκπαίδευσης της Cisco, όπως το Cisco Sales Associates Program (CSAP) και το Cisco Networking Academy Program. Στο πλαίσιο των διαλέξεων για τα προγράμματα απασχόλησης και εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν 4 συζητήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με στελέχη της Cisco και με επαγγελματίες της Πληροφορικής για την επαγγελματική προοπτική του κλάδου, τα διαφορετικά επαγγέλματα που αναδεικνύονται αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

Ο Νίκος Λαμπρογεώργος, Senior Account Manager της Cisco και υπεύθυνος για το σχεδιασμό των διαλέξεων σημείωσε, «Στη Cisco πιστεύουμε ότι στη σημερινή κοινωνία οι καταλύτες της ανάπτυξης είναι το Internet και η Εκπαίδευση. Πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση (ιδρύματα, εκπαιδευτές, ερευνητές και φοιτητές), και να μεταφέρουμε την εργασιακή μας εμπειρία στους μελλοντικούς μας συναδέλφους, με έμφαση στα soft skills, στην επικοινωνία και συνεργατικότητα αλλά και στις ηγετικές ικανότητες. Αυτές οι διαλέξεις πρέπει να είναι μόνο η αρχή αυτής της συνεργασίας.»

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eSkills for Jobs 2015-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο εκπαιδευτικός οργανισμός για τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών INTERLEI, προσέφερε 9 υποτροφίες για το πρόγραμμα πιστοποίησης της Cisco, CCNA.

Ο Πάνος Τσακαλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόσθεσε, « Η σχέση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα παραμένει δυστυχώς ακόμα και σήμερα από τις παραγνωρισμένες και ιδεολογικά φορτισμένες έννοιες στην Ελλάδα. Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του ΠΚ έχει μακρά και επιτυχημένη παράδοση αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η σειρά διαλέξεων που συνδιοργανώσαμε με τη Cisco, φέρνουμε τους φοιτητές μας κοντά σε ανθρώπους της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, σε παλαιούς αποφοίτους μας, στελέχη του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα, για να μοιραστούν πολύτιμες εμπειρίες και πρακτικές μαζί τους. »

Ο Δρ. Βάσος Βασιλείου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε, «Η σειρά διαλέξεων της Cisco βρήκε μεγάλη απήχηση στους τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος μας, αλλά και στο ερευνητικό προσωπικό και το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Το περιεχόμενο των διαλέξεων ήταν πλήρως κατανοητό από όλους και κάλυψε τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος τα κύρια θέματα που αφορούν τον τομέα μας. Ευελπιστούμε στην συνέχεια του προγράμματος".

O Κώστας Βασιλάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρόσθεσε « Προσπαθούμε διαρκώς να προσφέρουμε στους φοιτητές μας μία εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία, συνδυάζοντας το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική εξάσκηση και την επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στις διαλέξεις της Cisco οι φοιτητές μας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό τους πεδίο, αλλά και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ήταν μεγάλη χαρά μας να έχουμε μαζί μας τα στελέχη της Cisco και να συμμετέχουμε στις ενδιαφέρουσες διαλέξεις, μέσα σε γεμάτα αμφιθέατρα και με ζωηρή συμμετοχή των φοιτητών. »

# # #

 

Σχετικά με τη Cisco

Η Cisco (NASDAQ: CSCO) είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στο IT, που βοηθά τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν τις μελλοντικές ευκαιρίες, αποδεικνύοντας πως μοναδικά πράγματα μπορούν να συμβούν όταν άνθρωποι και συσκευές συνδέονται και επικοινωνούν με τρόπο που ποτέ πριν δεν είχαμε πιστέψει. Συνεχής ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://newsroom.cisco.com.

Πρόσκληση Π.Μ.Σ. "Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα" 2016-17

H περιοχή των τηλεπικοινωνιών είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλύπτει διάφορες πτυχές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόηση αυτών των συστημάτων. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που λειτουργεί απο το 2008 και αποτελεί το πρώτο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τεχνολογική κατεύθυνση. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οκτώ (8) κύκλοι σπουδών παρέχοντας στους αποφοίτους ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ σταδιοδρομούν ως υψηλόβαθμα στελέχη σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εξειδικευμένο προσωπικό σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο για απόκτηση διδακτορικού τίτλου.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνεχίζει τη λειτουργία του ΠΜΣ και βασισμένο στην εμπειρία των προηγούμενων ετών, το αναμορφώνει έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτο σε σχέση με την ύλη που καλύπτει και την εξειδίκευση που παρέχει, με άξονα τις σύγχρονες τάσεις στα συστήματα και δίκτυα τηλεπικοινωνιών, και έμφαση στην πρακτική εμπέδωση των τεχνολογιών που αναπτύσσονται.

Σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του, το ΠΜΣ είναι σχεδιασμένο για αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών αλλά και εργαζόμενους σε αντίστοιχες θέσεις. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών (π.χ. Τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήματα Θετικών Επιστημών - Μαθηματικών και Φυσικής, κλπ).

Σε αυτό το πλαίσιο, προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων σε δυο ισόποσες δόσεις. Το ύψος των συνολικών διδάκτρων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει καθοριστεί σε 1.600€.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση  https://apply-telecom.uop.gr/ έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:
Γραμματεία ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη
Τηλέφωνο/Fax: 2710 372162/2710 372160
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://tst.uop.gr/msc

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος

 

(Πρόσκληση διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τρι, 25 Απρ 2017, 10:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και...
Υποτροφίες ΙΚΥ - πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Τρι, 25 Απρ 2017, 10:26

Υποτροφίες ΙΚΥ (πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές...
Υποβολή Αιτήσεων Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας

Δευ, 24 Απρ 2017, 12:20

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ανάληψης...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications»

Παρ, 31 Μαρ 2017, 08:47

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ./εξ. 2016-17

Τετ, 29 Μαρ 2017, 15:50

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους...
Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Μάρτιος 2017)

Παρ, 10 Μαρ 2017, 09:52

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών...
Δηλώσεις μαθημάτων ε/εξ. 2016-17

Πεμ, 02 Μαρ 2017, 07:56

ΈΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2016-2017 Η γραμματεία του Τμήματος...
Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών χ/εξ. 2016-17

Δευ, 13 Φεβ 2017, 09:37

Ανακοινώθηκε η λίστα με τις αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους...