Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Ερωτήσεις-απαντήσεις για τη συμμετοχή φοιτητών στις εξετάσεις Ιουνίου 2020

Η εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2019 – 2020 θα γίνει για όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως;

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (3/27.05.2020, συνεδρίαση 173η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, η υγεία των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ακριβής μορφή εξέτασης για κάθε μάθημα προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα (με επιλογή μίας ή συνδυασμού εγκεκριμένων τεχνικών και μέσων από τη Σύγκλητο), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Ο κάθε διδάσκοντας θα ενημερώσει τους φοιτητές του είτε μέσω της πλατφόρμας eclass είτε μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του τμήματος για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των μαθημάτων του.

 

Ποιες ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 15.6.2020 έως τις 3.7.2020. Σε αυτό το διάστημα ο κάθε διδάσκων θα ενημερώσει για τον τρόπο, την ή τις ημερομηνίες και ώρες εξέτασης του κάθε μαθήματος

 

Με ποια εργαλεία θα πραγματοποιηθούν οι εξ αποστάσεως εξετάσεις;

 

Οι εξετάσεις οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, πραγματοποιούνται μέσω Ιδρυματικά εποπτευόμενων, αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων αυθεντικοποίησης και υποστήριξης της εξεταστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων που διαθέτει το Ίδρυμα και ειδικότερα των πιστοποιημένων πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eClass, όσο και με τη χρήση διαφόρων μέσων τηλεδιασκέψεων, όπως οι πλατφόρμες MS Teams, Cisco Webex, Zoom, κ.ά., οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξέτασης είτε προφορικά είτε γραπτά με επιτήρηση και μπορούν να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν αδιάβλητη αξιολόγηση. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργική κάμερα, ακουστικά (ή ηχεία), μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο, από υπολογιστή ή κινητή συσκευή (smartphone). Επίσης, οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν τρόπο να ψηφιοποιήσουν το γραπτό τους (ενδεικτικά: scanner ή κάμερα κινητού με αντίστοιχο λογισμικό) προκειμένου να αποστείλουν την ψηφιακή εικόνα στην πλατφόρμα που θα υποδείξει ο διδάσκων.

 

Πως εξασφαλίζω τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις;

 

Επειδή οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να συμπληρωθεί ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γι’ αυτό το σκοπό. Η εφαρμογή βρίσκεται στη διεύθυνση (https://gdpr-form.uop.gr) και μέσω της εφαρμογής ο κάθε φοιτητής δηλώνει ότι συναινεί (ή όχι) στους κανόνες που υπάρχουν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τις εξετάσεις (όπως αναφέρονται στην ερώτηση 3).

 

Τι στοιχεία περιλαμβάνει η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις;

 

Η δήλωση συμμετοχής αναρτάται στην «ειδική εφαρμογή» και περιλαμβάνει:

 

 • Ενημέρωση και συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της εξέτασης.

 • Ενημέρωση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δηλαδή υπολογιστή ή tablet ή smartphone, με κάμερα, μικρόφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο).

 • Δήλωση αποδοχής και συναίνεσης όλων των όρων της εξέτασης.

 • Πεδίο υποβολής ψηφιακού αντιγράφου της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, στο οποίο θα φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του φοιτητή και τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου).

 • Επιλογή των μαθημάτων στην εξέταση των οποίων οποία θα συμμετάσχει ο φοιτητής. 

Η πρόσβαση των φοιτητών στην «ειδική εφαρμογή» γίνεται με τα συνθηματικά πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής (e-mail, e-secretary κ.λπ.).

 

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου (ή με τροποποιητική δήλωση).

 

Τονίζεται ότι ο διδάσκων κάθε μαθήματος μπορεί να εξειδικεύει τους όρους συμμετοχής και οφείλει να ανακοινώνει στους φοιτητές κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα στάδια εξέτασης (π.χ. διάστημα προσέλευσης/σύνδεσης, διαδικασία ταυτοποίησης, διάρκεια εξέτασης, υποβολή απαντήσεων, κλπ), μέσω του συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης που υποστηρίζει το μάθημα (Open e-class).

 

Τι γίνεται αν κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να συμμετάσχει ή δε συναινεί στη δήλωση συμμετοχής;

 

Για φοιτητές που δεν διαθέτουν την προαναφερόμενη υποδομή (ερώτηση 3) ή έχουν σοβαρό λόγο (π.χ. υγείας), εξαιτίας του οποίου αδυνατούν να συμμετάσχουν απομακρυσμένα στις εξετάσεις προβλέπεται η δυνατότητα να αιτηθούν εναλλακτική μέθοδο εξέτασης. Στην υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής θα υπάρχει επιλογή για την αντίστοιχη δήλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλονται ψηφιακά, δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους αδυναμίας συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως εξέταση σε όλα τα μαθήματα ή δήλωση έλλειψης εξοπλισμού και αδυναμία απόκτησης του. Η Συνέλευση του Τμήματος που ανήκει ο φοιτητής θα εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές και για όσες εγκρίνει θα παράσχει εναλλακτική υποδομή εξέτασης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για τους υπόλοιπους φοιτητές. Για παράδειγμα, οι φοιτητές αυτοί μπορεί να εξεταστούν στους υπολογιστές εργαστηριακών χώρων του Ιδρύματος σε ίδια ή αντίστοιχα θέματα, ταυτόχρονα ή σε άλλη χρονική περίοδο με τους υπόλοιπους φοιτητές. Όσοι δεν επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες δεν έχουν άλλη επιλογή συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2019 - 2020, θα μπορούν όμως να συμμετέχουν κανονικά στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρόνο.

 

Πως γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών;

 

Οι φοιτητές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλουν ψηφιοποιημένα στην «ειδική εφαρμογή» είτε τη φοιτητική τους ταυτότητα είτε την αστυνομική ταυτότητα είτε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

 

Κατά την προφορική εξέταση ή την ηλεκτρονική επιτήρηση, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυαστικά:

 

 • Από τον διδάσκοντα (ή τον επιτηρητή) οπτικά, παράλληλα με την εξέταση, συγκρίνοντας το παραπάνω έγγραφο που θα είναι αποθηκευμένο στην «ειδική εφαρμογή» με τις εικόνες των φοιτητών από την κάμερα. Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (MS Teams, Webex, Zoom, κλπ) με το ακριβές πραγματικό τους όνομα (γραμμένο με κεφαλαία και με σειρά επώνυμο-όνομα, π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) και όχι με ψευδώνυμο.
 • Είναι δυνατόν να γίνει η ταυτοποίηση πριν την έναρξη της εξέτασης, ατομικά για κάθε φοιτητή από τον διδάσκοντα/επιτηρητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει την επίδειξη στην κάμερα ενός από τα παραπάνω έγγραφα.

 • Ο φοιτητής θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class για να παραλάβει τα θέματα και να υποβάλει τις απαντήσεις του. Η χρήση των κωδικών για την είσοδο στο σύστημα αυτό είναι συμπληρωματική μέθοδος ταυτοποίησης ενώ μπορεί να ζητηθεί και η επιτυχής είσοδός τους σε άλλα συστήματα στα οποία οι φοιτητές διαθέτουν μυστικούς προσωπικούς κωδικούς, ανάλογα με τη διαδικασία ταυτοποίησης που θα επιλέξει ο κάθε διδάσκοντας.

 

Ποιες είναι οι μέθοδοι και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και εξέτασης που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο;

 

Στο πλαίσιο της απόφασης 3/27.05.2020 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η), το Πανεπιστήμιο θα εφαρμόσει τις ακόλουθες μεθόδους αξιολόγησης και εξέτασης:

 

 1. Ηλεκτρονική εξέταση με χρήση εξατομικευμένου συνδυασμού ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής περιορισμένης διάρκειας.

 2. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

 3. Αξιολόγηση με χειρόγραφη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

 4. Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας με χρήση κάμερας.

 5. Αξιολόγηση με υποβολή εργασίας σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

 

Ο διδάσκων μπορεί να διαλέξει μία μέθοδο ή συνδυασμό περισσοτέρων.

 

 

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα (π.χ. αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο);

 

Σε περίπτωση διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης του φοιτητή σε ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης, ο διδάσκων θα μεριμνήσει για την εξέτασή του, με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, καθώς προβλέπεται επανάληψη της εξέτασης εφόσον δημιουργηθούν διαπιστωμένα τεχνικά προβλήματα.

 

 

Σε περιπτώσεις που οι απαντήσεις θα πρέπει να γραφτούν με το πληκτρολόγιο η ταχύτητα πληκτρολόγησης θα επηρεάσει την εξέταση;

 

Στη διάρκεια της εξέτασης έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος χρόνος για πληκτρολόγηση και το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να δακτυλογραφούν με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, η καταγραφή μεγάλων γραπτών απαντήσεων, όπως και εξισώσεων, συμβόλων και διαγραμμάτων προτείνεται να γίνεται στο χαρτί και οι φοιτητές θα μπορούν να φωτογραφίζουν και να αναρτούν τις απαντήσεις τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για την απλούστερη μεταφορά της γραπτής απάντησης σε ηλεκτρονική μορφή, προτείνεται η χρήση κάποιας εκ των παρακάτω εφαρμογών:

 

 

Πώς διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων μου κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων και ηλεκτρονικής επιτήρησης;

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πρόκειται να εφαρμόσει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης.

Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου, απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής του Πανεπιστημίου για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Πολιτική Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα προσωπικά δεδομένα (https://gdpr-form.uop.gr/).

 

 

Είμαι φοιτητής με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πως θα εξεταστώ;

 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος έχει λάβει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία ή/και φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες με σκοπό την ισότιμη φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο. Οι οδηγίες αφορούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις. Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υποβάλλουν σύμφωνα με το σημείο (6), να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση, υποβάλλοντας ψηφιακά τα κατάλληλα δικαιολογητικά ώστε η Συνέλευση του Τμήματος να μεριμνήσει για τη συμμετοχή στην διαδικασία εξέτασης με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

 

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις εξ αποστάσεως θα πρέπει:

 • Να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο. Για παράδειγμα, να διαθέτουν πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας το οποίο να μπορεί να τους καλύψει για ολιγόλεπτη αστοχία του ενσύρματου δικτύου ευρυζωνικής σύνδεσης ή να μπορούν να κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου κάποιου άλλου μέλους της οικογένειάς τους.

 • Να βρίσκονται σε χώρο μόνοι τους, που δεν θα προκαλείται υπερβολικός θόρυβος ώστε να μπορεί να γίνει απομακρυσμένη επιτήρηση.

 • Να προσέχουν ώστε να μην δημιουργούν υπόνοιες συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που η συμπεριφορά τους δείχνει ότι προσπαθούν να αντιγράψουν ή να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.

 • Να προσέξουν ώστε να μην κάνουν οποιαδήποτε μορφή καταγραφής ή διαμοιρασμού στοιχείων του περιβάλλοντος εξετάσεων. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 • Να έχουν συνδεθεί έγκαιρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής των εξετάσεων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις υποδείξεις του διδάσκοντα ή των επιτηρητών. Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας εισόδου στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Ορθή Επανάληψη τηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ορθή Επανάληψη

Αρχεία υποβολής Πρόσκλησης (doc)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου κ αι Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με διετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 22α Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρες 11:00-15:00, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, ορίζεται ως χρόνος διεξαγωγής της η Πέμπτη 23-7-2020 (ώρες 11:00-15:00) και η Παρασκευή 24-7-2020 (ώρες 11:00-15:00).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή οι οποίοι δεν θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας έως την 31/8/2022.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και τη Δευτέρα 13/7/2020 και ώρα 14:00 με κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κάτω κτήριο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη, Τηλ.: 2710 372293, Fax: 2710 372290, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διάκριση για την ομάδα SERS4SARS στον διεθνή διαγωνισμό Hackathon ενάντια στον κορονοϊό

H ερευνητική ομάδα SERS4SARS διακρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό EUvsVirus Hackathon για την εύρεση λύσεων στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό ο οποίος διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2020 και συμμετείχαν σ’ αυτόν πάνω από 2000 ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο (141 χώρες) με περίπου 20000 μέλη. Η πρόταση της αρχικής ομάδας SERS4SARS, στη οποία συμμετέχει και ο επισκέπτης διδάσκοντας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιος Μανώλης, στην κατηγορία “Γρήγορα τεστ χαμηλού κόστους”, με τίτλο "Υποστρώματα SERS για την ανίχνευση του ιού σε εκπνεόμενα σταγονίδια", βασίζεται σε μια οπτική τεχνική ανίχνευσης μορίων (όπως πρωτεϊνών του ιού) με την χρήση της οπτικής τεχνικής SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) και είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ακόμα και με συσκευές χειρός. Η ιδέα αφορά στην αξιοποίηση της τεχνικής Raman για την ανίχνευση του κορωνοϊού με τη συλλογή του σε κατάλληλα τροποποιημένα με νανοσωματίδια φίλτρα αέρα. Το τελευταίο διάστημα η ομάδα έχει εμπλουτιστεί και με νέα μέλη, πολύτιμα για τη συνέχιση της προσπάθειας και την υλοποίηση του έργου.
Μια αναλυτική περιγραφή της πρότασης θα βρείτε στο: https://devpost.com/software/sers4sars
Για τους υπόλοιπους νικητές του διαγωνισμού: https://euvsvirus.org/results/

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-21

Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 2ης και 20ης Νοεμβρίου 2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο παλαιό κτήριο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη και θα πραγματοποιηθούν στις 16 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα:


•    Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες: 09:30-11:00
•    Διακριτά Μαθηματικά: 11:30-13:00
•    Προγραμματισμός Ι: 13:30-15:00

Η διάρκεια εξέτασης είναι ενενήντα (90) λεπτά ανά μάθημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710 372 293, 2710 372 297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dit-secr AT uop.gr.

Ο Πρόεδρος του τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Χ. ΣαγιάςΎλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων 

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004 

 

 

 

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • Επαναληπτικοί Βρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά) 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, (αυτοέκδοση), ISBN: 978-960-93-1961-4, 2012 (Β' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002. 

 

(Ανακοίνωση σε μορφή pdf)

Διεθνής Αναγνώριση της Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών

Διεθνής Αναγνώριση της Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι το εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποδέχτηκε και παρέλαβε ένα ολοκληρωμένο XGS-PON συστήμα, χορηγία των Nokia Bell Labs.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι το τεχνικά αρτιότερο, εμπορικά διαθέσιμο, σύστημα ενσύρματου δικτύου πρόσβασης στον κόσμο. Τα Nokia Bell Labs, σε σχετική απόφαση που έλαβαν, έκαναν την δωρεά αυτή σε αναγνώριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στην αναζήτηση νέων εφαρμογών για την τεχνολογία αυτή μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων επιπέδων ελέγχου που προγραμματίζονται με ανοιχτό κώδικα (Software Defined Networking- SDN) με σκοπό την υλοποίηση δυναμικά επαναδιαρθρώσιμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αλέξανδρος Α. Σταυδάς

Καθηγητής

 

Διάλεξη στο πλαίσιο του Erasmus+

Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ως επισκέπτρια τη Δρ. Γεωργία Καπιτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Department of Computer Science, University of Cyprus).
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, την Τετάρτη 4/12, στις 12:00, στην αίθουσα Ι4 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κάτω κτήριο) η Δρ. Γ. Καπιτσάκη θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα:

 • Άδειες Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα - Προτεινόμενες Άδειες

Στη διάλεξη θα προηγηθεί και σύντομη παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με εκτίμηση,
Τμηματικοί Υπεύθυνοι Erasmus

 

Ακολουθούν η περίληψη της διάλεξης και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα της ομιλήτριας, στην αγγλική γλώσσα.

Licenses in open source software – recommending licenses
Short description: Free and Open Source Software (FOSS) has offered a boost in emerging technologies, allowing users to use freely publicly available software and developers to incorporate third party software libraries into their implementations. Various open source communities consisting of active developers and bug fixers for specific projects can be encountered online. The terms under which the software has become available and is provided for use are depicted in the corresponding licenses. Licenses express how the software can be utilized by the potential users differentiating between rights and obligations of the users. This talk will provide information on the issues of open source licensing discussing the challenges of modelling open source licenses and of recommending appropriate licenses for a software product, whereas license compliance will also be examined. License modelling is important, as the text of open source licenses consists of natural language that is not easy to interpret. The issue of license compliance is linked with license violations that are encountered, when a software project integrates content from various sources that may carry different, and sometimes, conflicting licenses. In this talk, we will elaborate on the automation of the procedure of recommending appropriate licenses to software engineers in the framework of findOSSLicense.

Short bio: Georgia M. Kapitsaki is an Assistant Professor at the Department of Computer Science of the University of Cyprus. She received her PhD from the National Technical University of Athens, Greece (2009). Her research interests include: Software Engineering, Open source software, Privacy Enhancing Technologies and Context-aware Applications. She has published over 40 papers in international conferences and journals, has participated in conference organisation (e.g. ICSR 2016) and has served as a TPC member and referee in journals and conferences. She has been involved in EU FP6 and FP7 projects and has worked as a software engineer in the industry. She has been a Mentor in Google Summer of Code 2018 and 2019. She is the Representative of the University of Cyprus at GFOSS Open Technologies Alliance since 2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμό 5 απόφαση της συνεδρίασης της 3ης Συνέλευσης του τμήματος (ακαδημαϊκού έτους 2019-20), καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 13 Δεκ. 2019, στη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου,Τρίπολη, ΤΚ 22131

ή στο fax: 2710 372290

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): dit-secr AT uop.gr

αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:
1. Μαθηματικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
2. Φυσική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Φυσικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
3. Πληροφορική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή ισοδύναμου (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
4. Ηλεκτρονική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικής ή ισοδύναμου (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
5. Παιδαγωγικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής, ή σε αντικείμενο που συνδυάζει ερευνητικά αφ’ ενός την επιστήμη της πληροφορικής και αφ’ ετέρου έναν από τους τομείς των παιδαγωγικών ή της ψυχολογίας.
6. Αγγλικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2710 37 2293 και 2710 37 2297.

(Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή PDF)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διαθέσιμη σε PDF

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης

Πεμ, 18 Ιουν 2020, 11:24

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν σε μάθημα της εξεταστικής Εαρινού...
Εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019 – 2020

Πεμ, 11 Ιουν 2020, 14:16

Οδηγίες για τους φοιτητές Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές προκειμένου να υλοποιηθεί με ομαλό...
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-20

Παρ, 05 Ιουν 2020, 14:58

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το εaρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού...
Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

Πεμ, 04 Ιουν 2020, 15:04

Η σχετική εγκύκλιος του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος για το 2019-20 είναι διαθέσιμη εδώ.
Εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική διεξαγωγή́ εξετάσεων και αξιολόγηση των φοιτητών κατά́ το εαρινό́ εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020

Πεμ, 04 Ιουν 2020, 12:39

Ανακοίνωση για την εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική διεξαγωγή́ εξετάσεων και αξιολόγηση των φοιτητών κατά́ το...
Ανακοίνωση - Ενημέρωση για την Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου

Πεμ, 14 Μαϊ 2020, 08:51

Ενημέρωση για την Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου   Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, είμαστε...
Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Απρίλιος 2020)

Δευ, 20 Απρ 2020, 03:20

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα  δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών...
ΕΥΔΟΞΟΣ | Δηλώσεις-διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Παρ, 10 Απρ 2020, 21:04

ΕΥΔΟΞΟΣ - Ανακοίνωση για τις δηλώσεις και τη διανομή των συγγραμμάτων Λόγω των έκτακτων μέτρων για την...