Πρόσκληση Δημόσιας Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 02:35

 Πρόσκληση Δημοσίας Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, ώρα 17:00-19:00, η υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κα. Καρατζά Γεωργία (BSc, MSc), θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα

 Μαθηματικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επίδοσης Ασύρματων Δικτύων Νέας Γενιάς με Αναμεταδότες

 Η διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Σαγιά Νικόλαου και με μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής τους: 1) Καθηγητή Τσούλο Γεώργιο και 2) Επίκουρο καθηγητή Πέππα Κωνσταντίνο.

 Η υποστήριξη θα λάβει χώρα αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype). Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι ο εξής: https://join.skype.com/oeQnChRTQan9

 Τα μέλη της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, όπως ορίστηκαν στην 16η Συνεδρίαση/ 14.Ιουλ.2020 του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, είναι τα παρακάτω:

 Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όποια και όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει online την εν λόγω δημόσια υποστήριξη της διατριβής.

Ο επιβλέπων της διατριβής,

Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς

(Ανακοίνωση διαθέσιμη σε μορφή pdf)