Κατ΄εξαίρεση εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων - Οδηγός διαδικασιών

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021 11:08

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι "δηλώσεις μαθημάτων" γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου, με προθεσμία που ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος, για να δηλώσουν οι φοιτητές τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και καθορίζουν τα μαθήματα για τα οποία, οι φοιτητές δικαιούνται συγγράμματα και στα οποία έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στο τέλος του εξαμήνου.
Στην 10η Συνέλευση του Τμήματος την 27/01/2021 αποφασίστηκε το εξής σχετικά με τις εκπρόθεσμες "δηλώσεις μαθημάτων":
Εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων γίνεται δεκτή μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν επέτρεψαν την υποβολή της μέχρι το τέλος της προθεσμίας, και οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις. Ο φοιτητής υποβάλλει για το σκοπό αυτό αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, αναφέροντας τον λόγο της αδυναμίας υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων καθώς τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εγγραφεί, και επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
 
Ο οδηγός διαδικασιών του τμήματος έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το παραπάνω κείμενο.