Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής και Μεταβατικές διατάξεις

Μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής + Μεταβατικές διατάξεις

 1. Γενικά
 
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισήχθησαν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έξι νέα μαθήματα που αποτελούν τον Κύκλο παιδαγωγικής και διδακτικής.
Η εισαγωγή αυτών των μαθημάτων έγινε σε μία προσπάθεια να προσφέρει το Τμήμα μας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε όσους φοιτητές το επιθυμούν.

 Τέτοιο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ από το ακαδ. έτος 2013-2014 και εξής ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για φοιτητές που είχαν εισαχθεί μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013 δεν είναι απαραίτητο τέτοιο πιστοποιητικό.

 Η χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού από το Τμήμα μας δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Το Τμήμα θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

 Για την απόκτηση του πιστοποιητικού, όταν αυτό εγκριθεί, θα απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στα έξι μαθήματα του κύκλου. Όμως μόνο μέχρι δύο από αυτά τα έξι μαθήματα θα μπορούν να ληφθούν υπόψιν στις υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου, στη θέση ισάριθμων ελεύθερων μαθημάτων (τα υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου).

Οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στα Τμήματα ΤΕΤΥ και ΤΕΤΤ μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013 και επιθυμούν να λάβουν το νέο πτυχίο μπορούν ασφαλώς να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα και να προσμετρήσουν μέχρι δύο από αυτά στις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και ισχύουν γενικά για το νέο πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στα Τμήματα ΤΕΤΥ και ΤΕΤΤ μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013 και επιθυμούν να λάβουν τα αντίστοιχα παλαιά πτυχία μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα και να τα προσμετρήσουν στις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους σύμφωνα με νέες μεταβατικές διατάξεις που εισήχθησαν. Οι μεταβατικές διατάξεις παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και έχουν ενσωματωθεί στον Οδηγό μεταβατικών διατάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιτροπή Οδηγού Σπουδών, στέλνοντας μήνυμα στις «Συζητήσεις» του σχετικού «μαθήματος» στο eclass (https://eclass.uop.gr/courses/DIT102/), καθώς και στην διδάσκουσα κυρία Αντωνίου.

2. Μεταβατικές διατάξεις για όσους επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΤΥ

2.1 Εισαχθέντες τα έτη 2002 και 2003
Μπορείτε να προσμετρήσετε μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής στη θέση των 10 μαθημάτων επιλογών που απαιτούνται.

2.2 Εισαχθέντες τα έτη 2004, 2005 και 2006
Μπορείτε να προσμετρήσετε μέχρι 2 μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής στη θέση ισάριθμων μαθημάτων κατευθύνσεων και ακόμη μέχρι 2 μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής στη θέση ισάριθμων ελεύθερων μαθημάτων.

2.3 Εισαχθέντες τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011
Με τις προηγούμενες μεταβατικές διατάξεις μπορούσατε στην πράξη να αντικαταστήσετε 1 μάθημα Κ2 ή κατευθύνσεων με 2 ελεύθερα μαθήματα (συνολικά 6 μονάδες ECTS). Πλέον μπορείτε να υπολογίσετε στις υποχρεώσεις για το πτυχίο συνολικά μέχρι και 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (όμως το πολύ 2 από αυτά ελεύθερης επιλογής, όπως και προηγουμένως), με μέγιστο 20 μονάδες ECTS, αντικαθιστώντας μέχρι και 3 μαθήματα Κ2 ή κατευθύνσεων. Προσέξτε ότι αν, για παράδειγμα, έχετε ήδη περάσει 2 ελεύθερα μαθήματα για να αντικαταστήσετε ένα Κ2 ή κατεύθυνσης και δεν θέλετε να «χαθούν», μπορείτε να περάσετε 2 μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (10 μονάδες ECTS) αντικαθιστώντας ένα δεύτερο μάθημα Κ2 ή κατευθύνσεων.

2.4 Εισαχθέντες το έτος 2012
Με τις προηγούμενες μεταβατικές διατάξεις μπορούσατε στην πράξη να αντικαταστήσετε 2 μαθήματα κατευθύνσεων με 3 ελεύθερα μαθήματα ή μαθήματα οικονομικών (συνολικά 12 μονάδες ECTS). Πλέον μπορείτε να υπολογίσετε στις υποχρεώσεις για το πτυχίο συνολικά μέχρι 5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή οικονομικών επιστημών ή κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (όμως το πολύ 3 από αυτά ελεύθερα ή οικονομικών, όπως και προηγουμένως), με μέγιστο 25 μονάδες ECTS, αντικαθιστώντας μέχρι και 4 μαθήματα κατευθύνσεων.
Προσέξτε ότι αν, για παράδειγμα, έχετε ήδη περάσει 3 μαθήματα ελεύθερα ή οικονομικών για να αντικαταστήσετε 2 κατεύθυνσης και δεν θέλετε να «χαθούν», μπορείτε να περάσετε 2 μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (10 μονάδες ECTS) αντικαθιστώντας ένα τρίτο μάθημα κατεύθυνσης.

3. Μεταβατικές διατάξεις για όσους επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΤΥ

Τα μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με τα 10 ή 9 (ανάλογα με το έτος εισαγωγής) μαθήματα όλων των κατηγοριών (περίπτωση (3) στις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου) που μπορείτε να υπολογίσετε για το πτυχίο σας.

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-19

Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακ. Έτους 2018-19

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου 2018, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων ήτοι εικοσιτέσσερις (24) θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Η διάρκεια εξέτασης είναι ενενήντα (90) λεπτά ανά μάθημα.

Το πρόγραμμα τον εξετάσεων θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος dit.uop.gr/el.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710 372 163-4 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">'+addy_text6593+'<\/a>'; //--> .

Εκ της γραμματείας του τμήματος

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

 

Ύλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων 

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004 

 

 

 

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • Επαναληπτικοί Βρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά) 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, (αυτοέκδοση), ISBN: 978-960-93-1961-4, 2012 (Β' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002. 

 

Εκλογές Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος (6-6-18)

Ανακήρυξη των Υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09.00-14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής.

(Ανακήρυξη: Διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Τελετή αναγόρευσης επίτιμου διδάκτορα του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής, Καθηγητής κ. Ανδρέας Μαράς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Βλάχος σας προσκαλούν στην τελετή αναγόρευσης του Εκπαιδευτικού, Ερευνητή Μηχανικού και Εφευρέτη κ. Γεωργίου Γιαννάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής. Την εκδήλωση παρουσιάζει και συντονίζει ο Γραμματέας της Σχολής κ. Νικόλαος Ταλαγάνης.

(Πρόσκληση και πρόγραμμα της τελετής σε μορφή PDF)

Προκήρυξη Εκλογών Κοσμήτορα 2018

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για θητεία τριών (3) ετών (από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 31 Αυγούστου 2021) και πρόσκληση δήλωσης υποψηφιοτήτων.

(Αρχείο διαθέσιμο σε μορφή PDF)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Πρόσκληση στο Ναύπλιο

Ελλάδα - Ευρώπη: προκλήσεις και προοπτικές.

Δημόσιος διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης στο Ναύπλιο, με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών, στελεχών της Ε.Ε., πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων.

(Πρόσκληση διαθέσιμη σε μορφή PDF)

 

 

Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου του Τμήματος

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προκήρυξη των εκλογών προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

Απόφαση Εκλογών Προέδρου Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ερωτηματολόγιο Στρατηγικού Σχεδιασμού
Σας κοινοποιούμε το σύνδεσμο με ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμάσει η επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:


Απόφοιτοι:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffIf05_bZVJtUt0aJHh9AjiMCZMkVmhIOqL75F0s7DOyqWKg/viewform?usp=sf_link

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ἑγκύκλιος για στεγαστικό επίδομα του ακ.έτους 2017-18

Δευ, 04 Ιουν 2018, 11:02

Ἑγκύκλιος για στεγαστικό επίδομα του ακ.έτους 2017-18 (αρχείο διαθέσιμο σε μορφή PDF).
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ./εξ. και επαν. εξετ. Σεπτ. 2017-18

Τρι, 15 Μαϊ 2018, 09:50

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2017-18 Ανακοινώθηκε η 4η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής...
Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πεμ, 26 Απρ 2018, 14:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και...
Υποβολή Αιτήσεων Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας

Παρ, 30 Μαρ 2018, 13:02

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ανάληψης...
Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρ/Εξ. 2017-18

Τετ, 28 Μαρ 2018, 11:58

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2017-2018 Η γραμματεία του Τμήματος...
Μεταγγραφές αδερφών προπτυχιακών φοιτητών των ΑΕΙ και ΑΕΑ ακαδ.έτους 2017-18

Πεμ, 22 Μαρ 2018, 14:17

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: Μετεγγραφές αδελφών...
Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Μάρτιος 2018)

Πεμ, 08 Μαρ 2018, 09:52

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών...
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Τετ, 21 Φεβ 2018, 13:41

Ανακοινώθηκε η έκτη έκδοση (v6) του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού...