Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική διεξαγωγή́ εξετάσεων και αξιολόγηση των φοιτητών κατά́ το εαρινό́ εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020

Ανακοίνωση για την εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική διεξαγωγή́ εξετάσεων και αξιολόγηση των φοιτητών κατά́ το εαρινό́ εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020

Για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών/φοιτητριών, του προσωπικού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας που το φιλοξενεί  είναι αδιαπραγμάτευτες και αποτελούν το πρώτιστο μέλημά του. Με δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία, όπως εύλογα θα απαιτούσε η ακαδημαϊκή παράδοση και δεοντολογία, η Συνέλευση αποφασίζει τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης 19851/ΦΕΚ 1935/20.05.2020 σχετικά με τη διεξαγωγή́ των εξετάσεων κατά́ το εαρινό́ εξάμηνο του ακαδημαϊκού́ έτους 2019-2020 και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των φοιτητών, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτείνει στους διδάσκοντές του τις ακόλουθες ασφαλιστικές δικλίδες και καλές πρακτικές ώστε να εξασφαλίζεται στο μέτρο του δυνατού το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης.

 • Οργάνωση τρόπου εξέτασης. Οι διδάσκοντες δύνανται να οργανώσουν τον τρόπο εξέτασης (π.χ., γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εργασία, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανοιχτού τύπου, συνδυασμό των προηγουμένων, κ.α.), ακόμη και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον οδηγό σπουδών προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία αλλά και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ο κάθε διδάσκων στο πλαίσιο της λειτουργικής του αυτονομίας μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε προτεινόμενη μέθοδο εξ αποστάσεως εξέτασης ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών, τη φύση του μαθήματος και το έτος σπουδών.
 • Ταυτοπροσωπία. Η ταυτοπροσωπία μπορεί να διαπιστωθεί χρησιμοποιώντας την κάμερα και κάποιο φυσικό μέσο απόδειξης (π.χ., ταυτότητα, πάσο, δίπλωμα οδήγησης), ή μέσω της επιτηρούμενης εισόδου στον ιδρυματικό λογαριασμό ή σε κάποιον λογαριασμό δημόσιου φορέα (π.χ., TAXISNET) χωρίς τη χρήση αποθηκευμένων κωδικών. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποιείται πλέον για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (από το  gov.gr) και αποτελεί αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
 • Διενέργεια προφορικών εξετάσεων. Απευθύνεται κυρίως σε μικρά ακροατήρια, μαθήματα επιλογής ή κατευθύνσεων, πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, και συστήνεται ισχυρά η υποχρέωση για τη χρήση κάμερας από την πλευρά του φοιτητή ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας ερωταποκρίσεων.
 • Εξ’ αποστάσεως γραπτή εξέταση. Η επιτηρούμενη ή μη γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή ανάπτυξης μέσω πλατφόρμας ερωταπαντήσεων απευθύνεται σε μεγαλύτερα ακροατήρια. Για τη διασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, της αξιοπιστίας της εξέτασης οι διδάσκοντες δύναται να προσφεύγουν σε μέτρα όπως
  • τυχαιοποίηση της γραπτής δοκιμασίας για κάθε φοιτητή μέσω τράπεζας θεμάτων,
  • τυχαιοποίηση της σειράς εμφάνισης των ερωτήσεων,
  • σειριακή εμφάνιση των ερωτήσεων χωρίς δυνατότητα από μέρους του φοιτητή πλοήγησης ή εκ των υστέρων απάντησης σε μία ερώτηση,   o    εξατομίκευση ερωτήσεων μέσω παραμετροποίησης των αποτελεσμάτων (π.χ., χρησιμοποιώντας μέρος του αριθμού μητρώου του φοιτητή),
  • χρονικός περιορισμός της εξέτασης στα 45 – 60 λεπτά,
  • τεχνικές λύσεις που αποτρέπουν την αναζήτηση της απάντησης, όπως υποβολή της ερώτησης σε μορφή εικόνας ή τμηματική παρουσίαση της ερώτησης.
 • Δυνατότητα προφορικού επανελέγχου φοιτητή. Δυνατότητα του καθηγητή για προφορική εξέταση φοιτητών σε δεύτερο χρόνο είτε μέσω τυχαίας επιλογής είτε για περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ εργασιών και γραπτής δοκιμασίας.
 • Τεχνικές δυσκολίες. Με ευθύνη των φοιτητών θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.
 • Αδυναμία εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ αποστάσεως μεθόδους. Η προθεσμία δήλωσης θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου και θα υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα με κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα στη Συνέλευση. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών, και μόνο για όσα αιτήματα εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με εναλλακτική μέθοδο με διαδικασία που θα ρυθμίζεται από τη Συνέλευση.
 • Δυνατότητα εξέτασης εκτός της εξεταστικής περιόδου. Με γνώμονα τις πεπερασμένες δυνατότητες του υπάρχοντος εξοπλισμού για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής αξιολόγησης, δύναται η εξέταση μαθήματος να διεξαχθεί και μετά τη λήξη της εξεταστικής, αλλά όχι εκτός του ορισθέντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις αφορούν μόνο στο τρέχον εξάμηνο και μόνο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αποτελέσουν πάγια και μόνιμη πρακτική που θα υποκαταστήσει την διδακτική και εξεταστική διαδικασία με φυσική παρουσία ως δόκιμο τρόπο εκπαίδευσης.

Η σχετική απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Ορθή Επανάληψη τηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ορθή Επανάληψη

Αρχεία υποβολής Πρόσκλησης (doc)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου κ αι Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με διετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 22α Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρες 11:00-15:00, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, ορίζεται ως χρόνος διεξαγωγής της η Πέμπτη 23-7-2020 (ώρες 11:00-15:00) και η Παρασκευή 24-7-2020 (ώρες 11:00-15:00).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή οι οποίοι δεν θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας έως την 31/8/2022.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και τη Δευτέρα 13/7/2020 και ώρα 14:00 με κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κάτω κτήριο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη, Τηλ.: 2710 372293, Fax: 2710 372290, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διάκριση για την ομάδα SERS4SARS στον διεθνή διαγωνισμό Hackathon ενάντια στον κορονοϊό

H ερευνητική ομάδα SERS4SARS διακρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό EUvsVirus Hackathon για την εύρεση λύσεων στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό ο οποίος διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2020 και συμμετείχαν σ’ αυτόν πάνω από 2000 ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο (141 χώρες) με περίπου 20000 μέλη. Η πρόταση της αρχικής ομάδας SERS4SARS, στη οποία συμμετέχει και ο επισκέπτης διδάσκοντας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιος Μανώλης, στην κατηγορία “Γρήγορα τεστ χαμηλού κόστους”, με τίτλο "Υποστρώματα SERS για την ανίχνευση του ιού σε εκπνεόμενα σταγονίδια", βασίζεται σε μια οπτική τεχνική ανίχνευσης μορίων (όπως πρωτεϊνών του ιού) με την χρήση της οπτικής τεχνικής SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) και είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ακόμα και με συσκευές χειρός. Η ιδέα αφορά στην αξιοποίηση της τεχνικής Raman για την ανίχνευση του κορωνοϊού με τη συλλογή του σε κατάλληλα τροποποιημένα με νανοσωματίδια φίλτρα αέρα. Το τελευταίο διάστημα η ομάδα έχει εμπλουτιστεί και με νέα μέλη, πολύτιμα για τη συνέχιση της προσπάθειας και την υλοποίηση του έργου.
Μια αναλυτική περιγραφή της πρότασης θα βρείτε στο: https://devpost.com/software/sers4sars
Για τους υπόλοιπους νικητές του διαγωνισμού: https://euvsvirus.org/results/

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-21

Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 2ης και 20ης Νοεμβρίου 2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο παλαιό κτήριο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη και θα πραγματοποιηθούν στις 16 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα:


•    Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες: 09:30-11:00
•    Διακριτά Μαθηματικά: 11:30-13:00
•    Προγραμματισμός Ι: 13:30-15:00

Η διάρκεια εξέτασης είναι ενενήντα (90) λεπτά ανά μάθημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710 372 293, 2710 372 297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dit-secr AT uop.gr.

Ο Πρόεδρος του τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Χ. ΣαγιάςΎλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων 

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004 

 

 

 

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • Επαναληπτικοί Βρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά) 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, (αυτοέκδοση), ISBN: 978-960-93-1961-4, 2012 (Β' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002. 

 

(Ανακοίνωση σε μορφή pdf)

Διεθνής Αναγνώριση της Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών

Διεθνής Αναγνώριση της Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι το εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποδέχτηκε και παρέλαβε ένα ολοκληρωμένο XGS-PON συστήμα, χορηγία των Nokia Bell Labs.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι το τεχνικά αρτιότερο, εμπορικά διαθέσιμο, σύστημα ενσύρματου δικτύου πρόσβασης στον κόσμο. Τα Nokia Bell Labs, σε σχετική απόφαση που έλαβαν, έκαναν την δωρεά αυτή σε αναγνώριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στην αναζήτηση νέων εφαρμογών για την τεχνολογία αυτή μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων επιπέδων ελέγχου που προγραμματίζονται με ανοιχτό κώδικα (Software Defined Networking- SDN) με σκοπό την υλοποίηση δυναμικά επαναδιαρθρώσιμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αλέξανδρος Α. Σταυδάς

Καθηγητής

 

Διάλεξη στο πλαίσιο του Erasmus+

Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ως επισκέπτρια τη Δρ. Γεωργία Καπιτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Department of Computer Science, University of Cyprus).
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, την Τετάρτη 4/12, στις 12:00, στην αίθουσα Ι4 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κάτω κτήριο) η Δρ. Γ. Καπιτσάκη θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα:

 • Άδειες Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα - Προτεινόμενες Άδειες

Στη διάλεξη θα προηγηθεί και σύντομη παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με εκτίμηση,
Τμηματικοί Υπεύθυνοι Erasmus

 

Ακολουθούν η περίληψη της διάλεξης και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα της ομιλήτριας, στην αγγλική γλώσσα.

Licenses in open source software – recommending licenses
Short description: Free and Open Source Software (FOSS) has offered a boost in emerging technologies, allowing users to use freely publicly available software and developers to incorporate third party software libraries into their implementations. Various open source communities consisting of active developers and bug fixers for specific projects can be encountered online. The terms under which the software has become available and is provided for use are depicted in the corresponding licenses. Licenses express how the software can be utilized by the potential users differentiating between rights and obligations of the users. This talk will provide information on the issues of open source licensing discussing the challenges of modelling open source licenses and of recommending appropriate licenses for a software product, whereas license compliance will also be examined. License modelling is important, as the text of open source licenses consists of natural language that is not easy to interpret. The issue of license compliance is linked with license violations that are encountered, when a software project integrates content from various sources that may carry different, and sometimes, conflicting licenses. In this talk, we will elaborate on the automation of the procedure of recommending appropriate licenses to software engineers in the framework of findOSSLicense.

Short bio: Georgia M. Kapitsaki is an Assistant Professor at the Department of Computer Science of the University of Cyprus. She received her PhD from the National Technical University of Athens, Greece (2009). Her research interests include: Software Engineering, Open source software, Privacy Enhancing Technologies and Context-aware Applications. She has published over 40 papers in international conferences and journals, has participated in conference organisation (e.g. ICSR 2016) and has served as a TPC member and referee in journals and conferences. She has been involved in EU FP6 and FP7 projects and has worked as a software engineer in the industry. She has been a Mentor in Google Summer of Code 2018 and 2019. She is the Representative of the University of Cyprus at GFOSS Open Technologies Alliance since 2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμό 5 απόφαση της συνεδρίασης της 3ης Συνέλευσης του τμήματος (ακαδημαϊκού έτους 2019-20), καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 13 Δεκ. 2019, στη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου,Τρίπολη, ΤΚ 22131

ή στο fax: 2710 372290

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): dit-secr AT uop.gr

αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:
1. Μαθηματικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
2. Φυσική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Φυσικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
3. Πληροφορική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή ισοδύναμου (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
4. Ηλεκτρονική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικής ή ισοδύναμου (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
5. Παιδαγωγικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής, ή σε αντικείμενο που συνδυάζει ερευνητικά αφ’ ενός την επιστήμη της πληροφορικής και αφ’ ετέρου έναν από τους τομείς των παιδαγωγικών ή της ψυχολογίας.
6. Αγγλικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2710 37 2293 και 2710 37 2297.

(Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή PDF)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διαθέσιμη σε PDF

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης

Πεμ, 18 Ιουν 2020, 11:24

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν σε μάθημα της εξεταστικής Εαρινού...
Εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019 – 2020

Πεμ, 11 Ιουν 2020, 14:16

Οδηγίες για τους φοιτητές Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές προκειμένου να υλοποιηθεί με ομαλό...
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-20

Παρ, 05 Ιουν 2020, 14:58

Ανακοινώθηκε η 1η έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το εaρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού...
Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

Πεμ, 04 Ιουν 2020, 15:04

Η σχετική εγκύκλιος του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος για το 2019-20 είναι διαθέσιμη εδώ.
Εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική διεξαγωγή́ εξετάσεων και αξιολόγηση των φοιτητών κατά́ το εαρινό́ εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020

Πεμ, 04 Ιουν 2020, 12:39

Ανακοίνωση για την εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική διεξαγωγή́ εξετάσεων και αξιολόγηση των φοιτητών κατά́ το...
Ανακοίνωση - Ενημέρωση για την Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου

Πεμ, 14 Μαϊ 2020, 08:51

Ενημέρωση για την Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου   Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, είμαστε...
Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Απρίλιος 2020)

Δευ, 20 Απρ 2020, 03:20

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα  δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών...
ΕΥΔΟΞΟΣ | Δηλώσεις-διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Παρ, 10 Απρ 2020, 21:04

ΕΥΔΟΞΟΣ - Ανακοίνωση για τις δηλώσεις και τη διανομή των συγγραμμάτων Λόγω των έκτακτων μέτρων για την...