Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου που θα διεξαχθούν στις 19/10/2021.

(Πράξη συγκρότησης σε μορφή PDF)

 

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  ανακοινώνει  ότι  στο  ΦΕΚ  τ.Γ  με  αριθ. 1887/20.08.2021 προκηρύσσεται  μια  (1)  θέση  Εργαστηριακού  Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ως εξής:   

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(Δ/νση: Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Τ.Κ.221 31 Τρίπολη, Πληρ: κ.  Νεκίδου τηλ. 2710-372293/97).

- Μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, με Δ ́ Εισαγωγική βαθμίδα και τριετή (3) θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή, σχεδιασμός διεπαφών (εργονομία, αξιολόγηση) θέματα γνωσιακής επιστήμης, ψυχολογίας και εκπαίδευσης».  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20.12.2021.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν  την  παραπάνω  θέση,  να  καταθέσουν  στην  Γραμματεία  του Τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την  ημέρα,  όπως  αυτή  ορίζεται  στη  δημοσιευμένη  στον  Ημερήσιο  Τύπο προκήρυξη,  την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

Τρίπολη, 16.11.2021

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής

(Προκήρυξη σε μορφή PDF)

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων (ακ. έτος 2021-22)

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 21ης συνέλευσης ακαδημαϊκού έτους 2020-21, οι Κατατακτήριες Εξετάσεις του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν, διά ζώσης, την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 στην αίθουσα Ι4 του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(οδός Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες: 9:30 -11:00
 • Διακριτά μαθηματικά: 11:30-13:00
 • Προγραμματισμός Ι: 13:30-15:00

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

 1. Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. , ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι.  έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαρανταοχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής, μη ιατρικής, μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Εκ της γραμματείας

(Aνακοίνωση διαθέσιμη σε μορφή PDF)

 

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-22 Αποφοίτων ΙΕΚ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.     Της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13, Άρθρο 3, (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13)

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4763//21-12-2020 (ΦΕΚ Α’ 254)

3.     Την  από 5 Ιουλίου 2021 απόφαση της 22ης συνέλευσης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ακ. έτους 2020-21 του τμήματος

4.   Την από 18 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της 3ης συνέλευσης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ακ. έτους 2021-22

5.   Την από 29 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της 201ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις του τμήματος, για τους αποφοίτους ΙΕΚ και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας, για το ακ. έτος 2021-22 θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι ΙΕΚ για κατάταξη, μέσω εξετάσεων, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου 2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση

2.     Απολυτήριο Λυκείου

3.     Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 με συναφή ειδικότητα και εκπαίδευση με αυτή του προγράμματος σπουδών του α’ κύκλου σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όπως:

Α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/WebDesigner/Developer/VideoGames)

B) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Γ) Τεχνικός Λογισμικού

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του αριθμού των εισακτέων ( 243 ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ήτοι  δύο ( 2 ) θέσεις.

Το πρόγραμμα τον εξετάσεων θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος dit.uop.gr/el.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710372293 και 2710372297  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Εκ της γραμματείας του τμήματος

 

Ύλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων 

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004 

 

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • ΕπαναληπτικοίΒρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά) 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, (αυτοέκδοση), ISBN: 978-960-93-1961-4, 2012 (Β' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002. 

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-22

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13, Άρθρο 3, (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13) καθώς και την από 9 Ιουνίου 2021 απόφαση της 21ης συνέλευσης του τμήματος οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος για το ακ. έτος 2021-22 θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου 2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (243) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ήτοι εικοσιεννέα (29) θέσεις.

Το πρόγραμμα τον εξετάσεων θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος dit.uop.gr/el.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710372293 και 2710372297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dit-secr AT uop.gr 

Εκ της γραμματείας του τμήματος

 

Ύλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • ΕπαναληπτικοίΒρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016 (Γ' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002.

Οδηγίες για την έναρξη του ακ. έτους 2021-2022 προς τους φοιτητές και τα λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Οδηγίες για την έναρξη του ακ. έτους 2021-2022 προς τους φοιτητές και τα λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Αγαπητοί φοιτητές, μετά από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα μακριά από τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα, στις 11.10.2021 επιστρέφουμε με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου και στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι οι συνθήκες απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν ως "κανονικές".

Σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο είναι ευκαιρία και υποχρέωση της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να δείξουμε όλοι μαζί ότι η συμμόρφωση στις επιστημονικά ορθές μεθόδους είναι η μοναδική λογική διέξοδος από την κρίση και η μετάβαση σε μια καλύτερη κατάσταση λειτουργίας.

Το Πανεπιστήμιο μας έχει ήδη λάβει μέτρα και θα συνεχίσει να λαμβάνει, στα πλαίσια πάντα του εφικτού. Το πιο σημαντικό μέτρο όμως είναι η επίδειξη ατομικής ευθύνης από όλους μας και η συμμόρφωση στις οδηγίες των ειδικών. Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά όλους και όλες να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, τηρώντας τις παρακάτω οδηγίες ώστε να μη διακοπεί η διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία αλλά κυρίως να είναι τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.

Με βάση τις προβλέψεις της ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/2021 «Λειτουργία ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για το «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Covid-19», αλλά και των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την προστασία από τον κωρονοϊό που έχει ανακοινώσει η πολιτεία η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος θα επιτρέπεται σε όσους:

 •  έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή 
 • έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή 
 • έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από είκοσι (20) ημέρες και μικρότερο από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
 • έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Κατ΄εξαίρεση ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (11/10-15/10) θα πρέπει να έχει γίνει έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Δευτέρα 11/10.

Ο έλεγχος των εν λόγω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θα γίνεται είτε κατά την είσοδο σας στο κτίριο είτε εντός της αίθουσας, υποχρεωτικά σε συνδυασμό με έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ακαδημαϊκή /φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κτλ.). Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, αποκλειστικά σε έντυπη μορφή. Οι φοιτητές οφείλουν επίσης να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων, αιθουσών και εργαστηρίων, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία, την υπομονή και την κατανόησή σας ώστε τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα να μπορούν να ελέγξουν τις προϋποθέσεις εισόδου/παραμονής  στις εγκαταστάσεις του Τμήματός μας. Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης θα ελέγχεται με την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή Covid Free GR. Μόλις ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, θα αξιοποιηθεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ελέγχου θα διεξάγεται αποκλειστικά για την καλύτερη διασφάλιση της υγείας όλων των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για όσο διάστημα κρίνουν σκόπιμο οι ειδικοί επιστήμονες λοιμωξιολόγοι/επιδημιολόγοι.

Σε κανένα στάδιο δεν καταγράφονται προσωπικά στοιχεία των ατόμων που ελέγχονται, ούτε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των ελέγχων χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Η διά ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξαχθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος, αξιοποιώντας τη μέγιστη πληρότητα των θέσεών τους. Προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση της κατάστασης, το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει οργανωθεί έτσι ώστε να μειώνεται ο συνωστισμός και να βελτιώνεται η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων.

Για το λόγο αυτό κάθε μία συγκεκριμένη ημέρα,  καλό θα είναι να κάθεστε στην ίδια σταθερή θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και εν γένει της παρουσίας σας στην αίθουσα. Το μέτρο αυτό διευκολύνει την ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος.

Οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων που εμφανίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός. Συγκεκριμένα:

 • τα μαθήματα του 1ου έτους ξεκινούν ακριβώς την ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα,
 • τα μαθήματα του 2ου έτους ξεκινούν και 10 (δηλαδή δέκα λεπτά μετά την ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα),
 • τα μαθήματα του 3ου έτους ξεκινούν και 20 (δηλαδή είκοσι λεπτά μετά την ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα),
 • τα μαθήματα του 4ου έτους ξεκινούν και 30 (δηλαδή μισή ώρα μετά την ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα) και αντίστοιχα συμβαίνει και με τα διαλείμματα.

Συνιστάται οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας να παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα. Κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας κάθε μαθήματος καλό θα είναι να αποχωρείτε άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας ενώ τα παράθυρα και οι πόρτες των αιθουσών να παραμένουν ανοικτά/ές ώστε να αερίζονται επαρκώς. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούς χώρους του Τμήματος, και να προτιμάτε να περιμένετε σε εξωτερικό χώρο εάν αυτό είναι εφικτό.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλους μας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Τμήματος, καθώς και στους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. Είναι σκόπιμο να τηρείτε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και έχετε μαζί σας μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών σας.

Για τη διαχείριση πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 θα πρέπει να εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εάν κάποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας εμφανίσει συμπτώματα ή είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 υοφείλει να ενημερώσει τους διδάσκοντες των μαθημάτων και τους υπευθύνους των εργαστηρίων στα οποία συμμετείχε. Για την απομόνωση πιθανών κρουσμάτων, θα χρησιμοποιείται ο καλά αεριζόμενος και απομονωμένος χώρος εντός του Τμήματος που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλύτερο μέσο προστασίας που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή απέναντι στην πανδημία του COVID-19 είναι ο εμβολιασμός, συνιστάται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εμβολιασμού, πρωτίστως για την προσωπική τους υγεία, αλλά και για την υγεία και προστασία όλων μας, φοιτητών και διδασκόντων.

Καλή αρχή σε όλους μας! Μείνετε ασφαλείς και υγιείς!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αν. Καθ. Χρήστος Τρυφωνόπουλος

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αναπληρωτή προέδρου. 

Μέλη του Εκλογικού Καταλόγου για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Παν/μίου Πελ/σου: 20
 Ψηφίσαντες:  16
 Έγκυρα:  16
 Έλαβαν:
Αλέξανδρος Καλόξυλος  16
Λευκά 0

 

(Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής)

 

Ανακύρηξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Πραγματοποιήθηκε η ανακήρυξη υποψηφίων για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου που θα διεξαχθούν στις 19/10/2021.

(Πράξη συγκρότησης σε μορφή PDF)

 

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου που θα διεξαχθούν στις 19/10/2021.

(Πράξη συγκρότησης σε μορφή PDF)

 

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Αργία για την επέτειο του Πολυτχνείου

Δευ, 15 Νοε 2021, 15:53

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της αργίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα την...
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων ειδικών κατηγοριών για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Τετ, 10 Νοε 2021, 11:45

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σας ενημερώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’...
Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Τρι, 09 Νοε 2021, 13:00

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ συνεχίζεται και για το τρέχον...
Eκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2021-22 (υλικό)

Πεμ, 04 Νοε 2021, 10:13

Υλικό από την εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών (03/11/2021) Η άκρως ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη παρουσίαση...
Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Τετ, 03 Νοε 2021, 10:47

Ενημέρωση σχετικά με τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22,...
Ανακοίνωση για σύμβουλο καθηγητή

Τρι, 26 Οκτ 2021, 12:33

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του σύμβουλου καθηγητή . Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους...
Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων (χειμ. εξ. 2021-22)

Δευ, 25 Οκτ 2021, 09:36

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Η γραμματεία του Τμήματος...
Ανακοίνωση εκδήλωσης υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2021-22

Δευ, 25 Οκτ 2021, 08:41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ***Νέα Ημερομηνία*** Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση...