Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Ορθή Επανάληψη τηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ορθή Επανάληψη

Αρχεία υποβολής Πρόσκλησης (doc)

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Αποτελέσματα εκλογών διευθυντών εργαστηρίων

Πρακτικό του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την εκλογή διευθυντών εργαστηρίων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έχοντας υπ’ όψιν:

1.         το ΦΕΚ:1781/5/09/2007 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων με τίτλο:«΄Ιδρυση Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού»,

2.     το ΦΕΚ: 1186/τΒ’/04-04-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

3.        το ΦΕΚ: 1727/τΒ’/19-05-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

4.     το ΦΕΚ: 3672/τΒ’/19-10-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

5.       το ΦΕΚ: 3672/τΒ’/19-10-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

6.        το ΦΕΚ: 3988/τΒ’/15-11-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

7.      το ΦΕΚ: 3990/τΒ’/15-11-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

8.      το ΦΕΚ: 3990/τΒ’/15-11-2017 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

9.      το ΦΕΚ: 1471/τB’/27-04-2018 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

10.   το ΦΕΚ: 255/τΒ’/27-01-2021 περί της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστημάτων με τίτλο:«Ίδρυση Εργαστηρίου Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, και Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»,

11.   τις διατάξεις του άρθ.28παρ.22 του Ν.2083/1992,

12.   τις διατάξεις του άρθ.80 παρ.5ακαι 22 του Ν.4009/2011,

13.   τις διατάξεις των άρθ.29 και 84παρ.8του Ν.4485/2017,

14.   τις διατάξεις της παρ.2,του άρθ.72τουΝ.4690/2020 (ΦΕΚ 4690/30-05-2020,τ.Α΄) τις διατάξεις της παρ.6α,του άρθ.18τουΝ.4559/2018(ΦΕΚ 140/3-8-2018,τ.Α΄),

15.   την αριθ. 77561/Ζ1 απόφαση, η οποία περιέχεται Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων του Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/22-06-2020),

16.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Σ. Μπλιώνα στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων λήγει την 21/02/2021,

17.   το γεγονός ότι η θητεία τουκ.Μανόλη Γουάλλες στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας έληξε την 25η Απριλίου 2020 (ο κ. Γουάλλες εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του ν. 4485/2017 άρθρο 29 παρ. 2),

18.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Κ. Βασιλάκη στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων έληξε στις 16/02/2020 (ο κ. Βασιλάκης εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του ν. 4485/2017 άρθρο 29 παρ. 2),

19.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Γ. Λέπουρα στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας. λήγει την 21/02/2021,

20.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Γ. Γλεντή στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας λήγει την 21/02/2021,

21.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Γ. Τσούλου στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών λήγει την 21/02/2021,

22.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Α. Σταυδά στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών λήγει την 21/02/2021,

23.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Α. Μπουκουβάλα στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών λήγει την 21/02/2021,

24.   το γεγονός ότι η θητεία του του κ. Ν. Κολοκοτρώνη στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας λήγει την 27/04/2021,

25.   την ανάγκη εκλογής διευθυντή στο νεοιδρυθέν εργαστήριο Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστημάτων,

Αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών, για την ανάδειξη νέων Διευθυντών των Εργαστηρίων:

       i.          Υπολογιστικών Συστημάτων

      ii.          Γνώσης και Αβεβαιότητας

     iii.          Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων.

     iv.          Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας.

      v.          Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας.

     vi.          Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών

   vii.          Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών.

  viii.          Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών.

     ix.          Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας.

      x.          Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστημάτων

οι οποίες θα διεξαχθούν την 3-03-2021, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 08:00 έως 12:00, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας.

 Διεξαγωγή ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά (άρθ. 1 και 2 της Κ.Υ.Α. 2481/2020) και σύμφωνα με την παρ. 2, του αρθ. 29 του Ν. 4485/2017, είναι άμεση και μυστική.

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε διευθυντής ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία.

Υποψηφιότητες - ασυμβίβαστο

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, για θητεία τριών(3) ετών και δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα.

Προς το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο οποίο θα αναδεικνύονται: η διοικητική εμπειρία, οι τυχόν σχετικές με τη λειτουργία του Εργαστηρίου δραστηριότητές τους, η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία τους και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο κάθε υποψήφιος ότι θα στηρίξει καλύτερα την υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη θέση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων, τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, προς ενημέρωση του συνόλου του εκλεκτορικού σώματος.
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της αποκηρυσσόμενης θέσης.

Σώμα εκλεκτόρων

Το σώμα των εκλεκτόρων για τις εκλογές των Διευθυντών των ανωτέρω Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη  Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προκηρυσσόμενες στην παρούσα προκήρυξη θέσεις των διευθυντών εργαστηρίων υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας στο τέρμα της οδού Ακαδημαϊκού Βλάχου στην Τρίπολη στο κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας τηλέφωνα επικοινωνίας 2710362293 και 97), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Όργανα Διεξαγωγής Εκλογών - Ανακήρυξη υποψηφίων – Εκλογικοί Κατάλογοι

Σύμφωνα με το εδάφιο Β’ παρ. 1 του άρθρου. 2 της Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 2481Γ/22.06.2020), ως όργανο διεξαγωγής εκάστης των εκλογών λογίζεται ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το αντίστοιχο Εργαστήριο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλα τα ανωτέρω εργαστήρια λειτουργούν εντός του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ως όργανο διεξαγωγής λογίζεται ο πρόεδρος του τμήματος. Για κάθε εκλογή, το όργανο διεξαγωγής θα παραλάβει τις αιτήσεις υποψηφιότητας, θα εξετάσει την εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους υποψήφιους Διευθυντές, θα μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΖΕΥΣ» και θα εκδώσει άμεσα και εγκαίρως το αποτέλεσμα.

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων

Το πρακτικό για την ανακήρυξη των υποψηφίων για την εκλογή διευθυντών εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (διαθέσιμο σε μορφή PDF).

Βιογραφικά Σημειώματα Υποψηφίων

Κ. Βασιλάκης Γ. Γλεντής E. Γουάλλες Ν. Κολοκοτρώνης Γ. Λέπουρας
Σ. Μπλιώνας Α. Μπουκουβάλας Ν. Σαγιάς Α. Σταυδάς Γ. Τσούλος

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

(Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Κατόπιν της απόφασης 160442/Ζ1/24-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναβάλλονται οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 και αναμένονται οδηγίες για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής τους.

Εκ της Γραμματείας

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου ΕΔΙΠ

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας

(Έγγραφο σε μορφή pdf)

Πρακτικά εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ.

Πρακτικά εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

(Το πρακτικό των εκλογών εκπροσώπου ΕΔΙΠ διαθέσιμα σε μορφή pdf)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

(Η προκήρυξη διαθέσιμη σε μορφή pdf)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΨΠΞ469Β7Δ-ΓΤΠ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΙΠ 60Ω7469Β7Δ-6ΞΣ (1)

Διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής πρωτοετών φοιτητών με ταυτοποίηση στοιχείων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 έως και  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr. Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.
Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 τα εξής:

 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
 • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή έγγραφο που να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου αρρένων.
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας 
 • Άλλο τίτλο σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)  στην περίπτωση που υπάρχει
 • Σε περίπτωση καταχώρησης λάθος στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, έγγραφο με το ορθά καταχωρημένο στοιχείο(π.χ. έγγραφο ΑΜΚΑ)

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά παρακαλούνται οι φοιτητές να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση της Γραμματείας:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, ΤΚ. 22131, Τρίπολη.

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μετά το πέρας της διαδικασίας της ταυτοπροσωπίας.

Εκ της γραμματείας

(Aνακοίνωση σε μορφή pdf)

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Σαβ, 27 Φεβ 2021, 00:59

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ συνεχίζεται και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Στο πλαίσιο...
ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Πεμ, 25 Φεβ 2021, 09:00

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021   Η γραμματεία του Τμήματος...
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Παρ, 19 Φεβ 2021, 12:08

Ανακοινώθηκε η δεύτερη έκδοση (v2)* του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τρι, 16 Φεβ 2021, 13:33

Με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΕΘ.Α.Α.Ε., καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που...
Κατ΄εξαίρεση εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων - Οδηγός διαδικασιών

Κυρ, 14 Φεβ 2021, 11:08

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι "δηλώσεις μαθημάτων" γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου, με προθεσμία που...
Διαδικτυακές Εξετάσεις και Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Τετ, 10 Φεβ 2021, 18:10

Υπενθυμίζεται ότι και στις διαδικτυακές εξετάσεις πρέπει να ακολουθείται η Ακαδημαϊκή δεοντολογία ενώ σε...
Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης σε έντυπη μορφή

Δευ, 08 Φεβ 2021, 13:35

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών την 1/02/2021,...
Εξ αναβολής εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες"

Τρι, 02 Φεβ 2021, 17:12

H εξ αναβολής εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες θα πραγματοποιηθεί...