Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 11:42

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμό 5 απόφαση της συνεδρίασης της 3ης Συνέλευσης του τμήματος (ακαδημαϊκού έτους 2019-20), καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 13 Δεκ. 2019, στη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου,Τρίπολη, ΤΚ 22131

ή στο fax: 2710 372290

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): dit-secr AT uop.gr

αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:
1. Μαθηματικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
2. Φυσική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Φυσικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
3. Πληροφορική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή ισοδύναμου (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
4. Ηλεκτρονική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικής ή ισοδύναμου (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
5. Παιδαγωγικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος (2) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής, ή σε αντικείμενο που συνδυάζει ερευνητικά αφ’ ενός την επιστήμη της πληροφορικής και αφ’ ετέρου έναν από τους τομείς των παιδαγωγικών ή της ψυχολογίας.
6. Αγγλικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2710 37 2293 και 2710 37 2297.

(Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή PDF)