Αλλαγή τηλεφωνικών γραμμών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αναβάθμιση που έγινε στο τηλεφωνικό δίκτυο του τμήματος, οι αριθμοί άλλαξαν ως εξής σύμφωνα με το ηχογραφημένο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου: οι αριθμοί που έληγαν σε 160 έως 169 μετατράπηκαν σε 290 έως 299 αντίστοιχα.